Promillegräns vid utomlands bilkörning

Allt om promillegräns vid bilkörning utomlands

Hur många promille får man köra med i olika länder? I Sverige är gränsen relativt låg, på endast 0,2‰ (0,02%), vilket även gäller i Norge och Polen. I övriga Europeiska och andra länder skiljer sig dock nivåerna ganska kraftigt – från 0‰ till 0,8‰.

Den vanligaste promillegränsen är 0,5‰. Här under kan du enkelt se var gränsen ligger i olika länder.

Tabell över promillegräns utomlands

LandPromillegräns
Promillegräns i Belgien0,5‰
Promillegräns i Bulgarien0,5‰
Promillegräns i Cypern0,5‰
Promillegräns i Danmark0,5‰
Promillegräns i Estland0,2‰
Promillegräns i Finland0,5‰
Promillegräns i Frankrike0,5‰
Promillegräns i Grekland0,5‰
Promillegräns i Irland0,5‰
Promillegräns i Italien0,5‰
Promillegräns i Kroatien0,5‰
Promillegräns i Lettland0,5‰
Promillegräns i Litauen0,4‰
Promillegräns i Luxemburg0,5‰
Promillegräns i Malta0,8‰
Promillegräns i Nederländerna0,5‰
Promillegräns i Österrike0,5‰
Promillegräns i Polen0,2‰
Promillegräns i Portugal0,5‰
Promillegräns i Rumänien0‰
Promillegräns i Schweiz0,5‰
Promillegräns i Slovakien0‰
Promillegräns i Slovenien0,5‰
Promillegräns i Spanien0,5‰
Promillegräns i Storbritannien0,8‰
Promillegräns i Sverige0,2‰
Promillegräns i Tjeckien0‰
Promillegräns i Tyskland0,5‰
Promillegräns i Ungern0‰

Om promille

Mängden alkohol i blodet mäts i promille, vilket är detsamma som en tusendel. En promille innebär att det finns ett gram ren alkohol per liter blod i kroppen. Promillen kan mätas genom blåsprov eller blodprov.

Hur mycket måste jag dricka för att nå x,x promille?

Det är svårt att säga hur mycket man kan dricka innan en viss promillehalt uppnås, eftersom det beror på många olika faktorer. Främst beror det naturligtvis på hur snabbt och hur mycket du dricker, men även på dina gener, ditt kön, din vikt, tolerans, ämnesomsättning, samt hur mycket du har ätit eller druckit innan och under alkoholkonsumtionen.

Ett exempel är om du är en man som väger 80 kg och dricker en burk öl (33cl, 5% alkoholvolym) per timme så ökar promillehalten med ungefär 0,05‰ i timmen. Det innebär alltså att du hamnar på cirka 0,2‰ efter fyra timmar och fyra burkar öl.

Hur snabbt förbränner jag alkohol?

När alkoholen har kommit ut i blodet förbränns den i en takt på cirka 0,15‰ i timmen – återigen beroende på din förmåga. Du kan räkna med att det tar dubbelt så lång tid att förbränna som att konsumera, så om du dricker från 18:00 – 22:00 blir du inte nykter förrän åtta timmar senare – omkring klockan 06:00.

Hur känns olika promillehalter?

Det här är en ungefärlig skala från Systembolaget, som kan hjälpa till att tolka hur berusad du själv eller andra är.

0,2 promille

Du blir glad, pigg, varm och avslappnad. Din precision och reaktionshastighet börjar försämras, medan självkritik och tvivel minskar.

0,5 promille

Upprymdhet. Hämningar minskar. Ännu sämre reaktionshastighet och precision. Omdöme och förmåga att ta in information försämras. Forskning har visat att det välbefinnande som alkohol ger (genom frisättningen av dopamin och endorfiner) är som störst innan du överstiger 0,6 promille.

0,8 promille

Du blir högljudd. Överdrivna rörelser. Långsammare reflexer. Sämre koordination. Sämre synförmåga. Överdriven självsäkerhet. Tydlig alkoholdoft.

1,0 promille

Sluddrigt tal. Svårt att gå stadigt. Försämrad muskelkontroll. Svårt att kontrollera känslor.

1,5 promille

Raglande gång. Känsloutbrott. Du kan bli aggressiv eller börja gråta. Och eventuellt kräkas.

2,0 promille

Du har svårt att gå upprätt. Dubbelseende.

3,0 promille

Du uppfattar inte vad som händer.

4,0 promille

Medvetslöshet. Mycket långsam andning. Stor risk för dödlig alkoholförgiftning.

Källor
https://etsc.eu/blood-alcohol-content-bac-drink-driving-limits-across-europe/
https://www.omsystembolaget.se/kropp-halsa/promille/alkoholhalt/
https://www.adac.de/