Elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal är ett modernt verktyg som digitaliserar och automatiserar registreringen av fordonsresor. Genom att använda GPS-teknik och mobilappar kan företag, men även provatpersoner, enkelt spåra körsträckor, bränsleförbrukning och annan viktiga data i realtid. Detta underlättar både administration och rapportering, och säkerställer en noggrann och effektiv hantering av fordonsflottan eller ens bilanvändande.

Läs mer

Vad är en digital körjournal?

En digital körjournal är en elektronisk registrering av fordonets resor och kördata, ofta använd av företag och organisationer för att effektivt hantera och dokumentera fordonens användning. Denna digitala lösning ersätter traditionella papperskörjournaler och gör det enklare att följa upp och rapportera om resor, vilket kan vara värdefullt för flera ändamål, så som avdrag hos Skatteverket, rapportering av arbetsrelaterade resor och uppföljning av bränsleförbrukning och underhåll. Den digitala körjournalen kan spara tid, minska felaktigheter och öka effektiviteten i fordonsadministrationen.

Så fungerar en elektronisk körjournal för företag

En elektronisk körjournal för företag är ett användbart verktyg som effektiviserar hanteringen av företagsfordon och resor. Genom att digitalisera körjournalen blir det enklare att följa upp och dokumentera företagets fordonstrafik, vilket kan ha flera fördelar, inklusive bättre översikt, minskade administrativa kostnader och möjligheten att följa lagkrav och skattebestämmelser.

Nedan beskriver vi hur en elektronisk körjournal för företag vanligtvis fungerar:

 • Automatisk registrering: Företagets fordon är utrustade med en GPS-enhet och en kopplad app eller programvara. Denna utrustning registrerar automatiskt information om varje resa, inklusive start- och slutpunkt, tidpunkt och distans.
 • Dokumentation av resor: Föraren kan enkelt identifiera om en resa är av privat eller arbetsrelaterad karaktär genom att ange ändamålet med resan i appen. Detta är viktigt för att säkerställa korrekt rapportering och skatteavdrag.
 • Dataöverföring: De insamlade uppgifterna överförs regelbundet till en central databas eller molntjänst i realtid. Detta gör det möjligt för företagsledningen att få aktuell information om fordonsanvändningen när som helst.
 • Rapportgenerering: Företaget kan generera olika rapporter baserat på den insamlade informationen. Detta kan inkludera körhistorik, bränsleförbrukning, underhållsbehov och mycket mer.
 • Efterlevnad av lagkrav: En elektronisk körjournal hjälper företaget att uppfylla lagkrav när det gäller fordonsdokumentation, särskilt om det finns skatteavdrag eller momsredovisning som måste beaktas.
 • Kostnadsbesparingar: Genom att optimera fordonsanvändningen och minska administrativa arbetsuppgifter kan en elektronisk körjournal bidra till att minska företagets kostnader och öka effektiviteten.

Elektronisk körjournal regler

Elektroniska körjournaler har förändrat hur företag och organisationer hanterar sina fordonsflottor. De erbjuder fördelar som tidsbesparingar, noggrannhet och effektivitet. Om du vill följa de regler som gäller för elektroniska körjournaler och lära dig mer om deras användning, besök Säljarnas.se. Utforska hur denna teknologi kan hjälpa ditt företag att optimera fordonsanvändningen och följa lagkraven som finns.

Installera körjournal med GPS

Att installera en körjournal med GPS är relativt enkelt och kan göras med några steg. Här är en generell guide för att installera en sådan körjournal:

Vad du behöver:

 • En GPS-enhet eller körjournalapp.
 • Ett företagsfordon att installera enheten i.
 • En stabil internetuppkoppling (om du använder en molnbaserad lösning).
 • En dator eller mobiltelefon för att hantera och övervaka körjournalen.
 • Steg för att installera körjournal med GPS:

Välj rätt GPS-enhet eller app

Det första steget är att välja en GPS-enhet eller en körjournalapp som passar dina behov och företagets krav. Det finns olika alternativ på marknaden med olika funktioner och prisklasser. Se till att enheten eller appen har funktioner för automatisk registrering av resor och att den är kompatibel med de fordon du ska använda den på.

Fysisk installation

Om du använder en fysisk GPS-enhet måste du montera den i fordonet. Detta innebär vanligtvis att du ansluter enheten till fordonets strömförsörjning och placerar den på en lämplig plats i fordonet. Följ tillverkarens installationsanvisningar noggrant.

Programvaruinstallation

Om du använder en körjournalapp måste du ladda ner och installera appen på de enheter som förarna kommer att använda. Detta kan vara smartphones eller surfplattor. Logga in på appen med dina användaruppgifter och följ konfigurationsguiden för att ställa in rätt inställningar.

Registrera fordon och användare

Innan du börjar använda körjournalen måste du registrera alla företagets fordon och användare i systemet. Detta inkluderar att ange fordonens identifikationsnummer, användarnas namn och andra relevanta uppgifter.

Aktivera GPS-spårning

Aktivera GPS-spårning på varje fordon där enheten eller appen är installerad. Detta görs vanligtvis genom att ange en PIN-kod eller lösenord i appen eller enheten.

Börja använda körjournalen

Nu är körjournalen installerad och klar att användas. Den kommer automatiskt att registrera och spåra varje resa som görs med de anslutna fordonen. Användare kan också manuellt ange ändamålet med varje resa, särskilt om det är en arbetsrelaterad resa.

Fördelar med elektronisk körjournal

Visste du att en elektronisk körjournal kan ge många fördelar för företag och organisationer med fordonsflottor? Här är några av de viktigaste fördelarna:

 • Eliminerar manuell inmatning och sparar tid.
 • Ger noggrann information om avstånd, tid och plats.
 • Minskar tid som ägnas åt hantering av pappersjournaler.
 • Optimerar rutter och minskar bränslekostnader.
 • Identifierar farliga körvanor och möjliggör snabb åtgärd.
 • Hjälper till att uppfylla skatteregler och rapporteringskrav.
 • Minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.