DELA

Idag tittar vi in i ett övergivet forskningslaboratorium med tillhörande fiskodling. Här skulle man ta reda på hur fiskar och djur påverkas av radioaktiv strålning. Denna plats ligger bara några kilometer från platsen för härdsmältan i Tjernobyl. Därför borde omgivningen vara optimal för denna sorts forskning.

Innan kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl, den 26:e april 1986 var detta en anläggning för fiskodling. Fiskarna odlades i de konstgjorda sjöar som anlagts för att kyla kärnkraftverket. Bassängerna från den tiden ligger kvar än idag.

Efter katastrofen, tillföll anläggningen ”Tjernobyls centrum för internationella studier”, men verksamheten gick på lågvarv.

År 2000, tog ”Radio-ekologiska centret i Tjernobyl” över lokalerna. Man studerade hur fiskar påverkas av radioaktiv strålning. De fiskar man födde upp användes också som föda till minkar och rävar för att undersöka eventuell påverkan av radioaktivt födointag. Ett obekräftat rykte är att varken minkarna eller rävarna klarade det särskilt bra…

2008 stängdes forskningslaboratoriet och forskarna gav sig av från den stängda zonen. Som bilderna visar brydde de sig inte om att städa så noga.