DELA

Sätragruvan ligger strax utanför Finspång, en trakt där gruvdrift länge utgjort den viktigaste industrin. På den plats vi nu besöker arbetade cirka 100 personer vid 1917-1918. Nu finns knappt något kvar av en tidigare så livlig plats.

Satragruvan-2I Sverige finns det många ställen likt detta runt om i skogarna. Ofta är marken dessutom hårt förorenad.

Vid Sätragruvan började man arbeta redan på 1300-talet. Här fanns järnmalm som behövdes i Finspång. 1832 tyckte man att tillgången blivit alltför dålig och la därför ner gruvan. Satragruvan-3

1917 startades arbetet på nytt. Förfinade tekniker för brytning gjorde att det som tidigare setts som olönsamt att bryta, inte längre var det. Man hade också hittat kiselmalm, vilket gjorde att ett nytt bolag startades: Aktiebolaget Kis. Som grädde på moset hade dessutom godstrafiken på järnväg börjat att komma igång, så det var enkelt att frakta bort malmen via ett stickspår.

Nu blev det fart i gruvan. Bolagets egna beräkningar visade på flera miljoner ton och man trodde kunna nå en brytning på 12.000-15.000 ton per år.Satragruvan-4

Av malmen man bröt framställde man svavelsyra och sulfit. Den största kunden till dessa råvaror var Skärblacka pappersbruk, några mil söderut.

Vid anrikning av malmen bildades biprodukterna nickel och gulockra. Av dessa kunde man tillverka en konkurrent till Falu rödfärg. Den döptes till Doverstorps rödfärg och var lite mörkare i nyansen.Satragruvan-5

Framtidshoppet för gruvan var stort och tillsammans med stadsingenjören i Norrköping utarbetades en plan för ett helt nytt gruvsamhälle. Planen gick ut på att bygga 18 arbetarbostäder, 2 tjänstemannabostäder, post- och telegrafhus, restaurang, bibliotek och en idrottshall.

Arbetarbostäderna började byggas på hösten 1917. Vad som tidigare bolaget inte nämnt, var att malmen inte var tillräckligt ren. Den innehöll ämnen som var svåra att skilja. Aktiebolaget Kis ekonomi går i botten efter bara ett års verksamhet.Satragruvan-6

Man klarar att hålla igång driften fram till 1 oktober 1918 och går sedan i konkurs. De 100 anställda sägs upp omedelbart. Satragruvan-7

Resultatet av den spirande optimism blev att det bröts 80.000 ton berg. Ur detta lyckades man få ut 10.000 ton anrikad malm.Satragruvan-8

Efter sig lämnade man ett starkt förorenat område, som än idag är en tickade miljöbomb.