DELA

Övergivna militärbaser är alltid spännande. Militärbas 48296 låg i västra Ukraina och tränade fram till 2006 inrikestrupper underställda försvarsdepartementet. Idag är platsen helt öde, förutom några vakthundar att se upp för.

Militarbas-ukraina-2Byn Volya-Vysots’ka är uppbyggd kring den gamla garnisonen som anlades 1946. Till och med kyrkan i byn ligger inne på det före detta militära området. Och självklart präglas samhället av att i 60 år se tusentals soldater marschera in på området.Militarbas-ukraina-3

Informationen om detta objekt är ganska knapphändig. Självklart finns allt som tillhör ett regemente så som matsal, exercisplats, hinderbanor, kaserner med mera.Militarbas-ukraina-4

Längre in hittar vi mer intressanta byggnader och master. Dessa ser ut att ha använts som någon slags radar eller kommunikationshub. Det är mycket möjligt att någon del använts än idag, då taggtrådsstängslet i den bortre delen var i bra skick. Dessutom fanns en hundgård, vilket eliminerade chanserna att kartlägga hela platsen.Militarbas-ukraina-5

Området kring Volya-Vysots’ka har länge haft en militär tradition. Under andra världskriget ägde flera massakrer rum här, utförda av båda sidorna i kriget.Militarbas-ukraina-6

Vad som händer härnäst är dock oklart.Militarbas-ukraina-7