DELA

Grängesbergs gamla centrum låg här, där det idag är fullt av grönska och träd. Tror du inte på det? Följ i så fall med på en tur bland ruinerna, och få veta varför centrum revs.

Här var faktiskt en del av centrum. Konstigt va?
Här var faktiskt en del av centrum. Konstigt va?

För att förstå varför Grängesbergs centrum fick flyttas bör man känna till historien bakom. I Grängesberg, fanns vid början av 1900-talet Sveriges mest lönsamma gruvdrift, och i staden var det full aktivitet.

Marken under Grängesberg har ändlösa gruvtunnlar, och dessa rasar ibland ihop. Det skapar in sin tur ett slukhål som tar med sig byggnader, människor och vägar – ja, allt som finns ovan jord. Detta hade i Grängesberg pågått länge, men det var först på 1700-talet gruvras började dokumenteras.

Grängesbergs gamla centrum-2

Grängesberg klyvs på mitten

1913 uppstod en stor spricka i marken. Denna spricka skulle påverka Grängesberg under hela 1900-talet. 1928 hade sprickan blivit så stor, så att Grängesbergs centrum hade splittrats i två delar. En evakueringsplan för stadens byggnader fick upprättas.

Grängesbergs gamla centrum-3

Flytten av centrum

Flera byggnader var i riskzonen för att rasa ner i ett hål. Man fick helt enkelt börja riva dessa och bygga upp dem under stabilare mark. I det gamla centrum som numera är helt övervuxet eller ligger under vatten, fanns bland annat fiskbutik, kyrka, polisstation, färghandel, hotell och annat som hörde en stad till.

Under vattnet ligger flera av de gamla husen
Under vattnet ligger flera av de gamla husen

Idag finns det bara ruiner kvar. På 1970-talet blev Grängesbergs gamla centrum enbart ett minne blott. Då hade man precis flyttat järnvägsstationen och stängt skolan och sjukhuset.

1989 ansågs gruvan inte längre lönsam vilket resulterade i att nästan 1000 personer blev arbetslösa. Grängesberg började dö, och resultatet av det ser vi här: http://europaidag.se/urban-exploration/lediga-lagenheter-grangesberg/

Vissa områden i Grängesberg är idag livsfarliga att beträda. Marken kan ge vika.