DELA

Byn Kopachi var för 30 år sedan en blomstrande plats. Det enda spår från denna tid som finns kvar är dagiset  – Som i all hast fick överges när de radioaktiva molnen kom den 26:e april 1986.

Tjernobyl-kindergarten-2Vi befinner oss på starkt radioaktivt förorenad mark. Både jorden och grundvattnet innehåller plutonium, strontium-90 och cesium-137.Tjernobyl-kindergarten-3
Geiger-Müllermätaren tar direkt ett rejält skutt när man lämnar den asfalterade vägen.Tjernobyl-kindergarten-4
En gång fanns det massor av hus här. Efter katastrofen skulle en bulldozer se till att begrava allt som hörde till byn förutom dagiset, en tegelstenbyggnad och ett monument över andra världskriget.Tjernobyl-kindergarten-5
Dagiset är idag en av Tjernobyl-zonens mer förevigade platser.Tjernobyl-kindergarten-6
När beslutet kom om att riva byn, grävde en bulldozer ett dike framför varje hus. Sedan schaktade man ner huset i diket och täckte över jord för att hindra de radioaktiva partiklarna att spridas vidare med vinden.Tjernobyl-kindergarten-7
Problemet var bara att radioaktiviteten trängde längre ner i marken, vilket gjorde att även vattnet kontaminerat.Tjernobyl-kindergarten-8
Med denna lärdom revs aldrig dagiset, utan det var bättre ur miljösynpunkt att låta det stå kvar.Tjernobyl-kindergarten-9