DELA

I Broby i Skåne låg ett sanatorium. Här kunde tuberkulossjuka få möjlighet till behandling, och kanske ett tillfrisknande. Broby sanatorium invigdes 1912 och kunde vid starten ta emot 100 tuberkulossjuka patienter.

Anläggningen var modernt utrustad med en stor trädgård, läkarexpeditioner, laboratorium, badavdelning, bageri och annan service.

Backen upp till huvudbyggnaden
Backen upp till huvudbyggnaden

Behandling av tuberkulos förr i tiden

ett sunt leverne, med vila, frisk luft och näringsriktig mat

För den som hade tuberkulos under första halvan av 1900-talet fanns ingen medicin som hjälpte. I stället förespråkades ett sunt leverne, med vila, frisk luft och näringsriktig mat. Denna behandling var utarbetad av de tyska läkarna Hermann Brehmer och Peter Dettweiler. Syftet med behandlingen var att öka kroppens naturliga motstånd mot sjukdomen. För vissa hjälpte det, och vistelsen på sanatorium ansågs vara den bästa tillgängliga behandlingen.

Broby

Broby sanatorium expanderar

Broby fortsatte att utvecklas och 1931 gjordes en tillbyggnad för röntgenutrustning, vilket gjorde det mycket lättare att fastställa tuberkulosdiagnoser. Ytterligare byggnader tillkom i form av ”ligghallar”, som var platser där 70-80 patienter skulle vila utomhus enligt särskilda scheman.

Chefsläkarens arbetsrum
Chefsläkarens arbetsrum

1933 öppnades en ny paviljong för barn i åldrarna 6 månader till 15 år. I samband med det fick man inreda bland annat skolsal i det nya tre våningar höga huset. Och 3 år senare hade man byggt en till paviljong, och nu kunde man husera totalt 181 patienter.

BrobySanatoriets verksamhet fortskred, men under mitten av 50-talet märktes ett minskat behov av vård till tuberkulossjuka. De första effektiva läkemedlen streptomycin och paraaminosalicylsyra lanseras. Man hade även börjat med vaccinationer.

1955 minskade Broby antalet vårdplatser för tuberkulos och tog istället emot andra långtidssjuka, ofta i hög ålder. Behovet av vårdplatser till långtidssjuka kvarstod, och som resultat av detta bytte Broby sanatorium namn till Brobysjukhuset. Man fick också en vårdcentral.

Kvar stod ett gigantiskt spöklikt område

1995 hade Broby gjort sitt och vårdverksamheten avvecklades. Kvar stod ett gigantiskt spöklikt område. Förfallet på de snart hundra år gamla byggnaderna gick fort. Kvar på området fanns Tjernobylgruppen, som är en slags lägerverksamhet för barn som drabbats av Tjernobylolyckan.

Broby

Brobysjukhuset idag

Efter över 10 år i övergivet tillstånd, meddelades 2013 att Brobysjukhuset har köpts av ett privat företag.

Ett år senare hade över 300 fönster, 400 element och nästan all annat interiört bytts ut. Den gamla vackra byggnaden har blommat upp igen – Något som få trodde var möjligt.

Vill du veta mer har en bok om Broby släppts år 2000. Brobysjukhusets historia 1912-1995 – Livet på ett sanatorium av Birgitta Andersson. Finns att hitta på bland annat Adlibris.