DELA

Svenska bilister i Norge hajar ibland till när de ser skylten ”strekningsmåling”. Skyltarna varnar för ett fenomen som ännu inte finns i Sverige men förekommer på vägarna i andra länder.

På svenska skulle det möjligen kallas ”sträckmätning” och går ut på att fartkamerorna på sträckan är sammanlänkade och mäter din genomsnittshastighet mellan två kameror. Det är ett sätt för att komma åt de som saktar ner precis när de närmar sig kameran och sedan öka farten igen.

Kamerorna sitter oftast med cirka 10 km mellanrum. Sträckmätning räknas som ett komplement till vanliga fartkameror.

Rekordmånga svenskar åker dit

Än så länge är kamerorna som mäter genomsnittshastighet mycket färre än de vanliga, men många svenskar drabbas av böter. E18 vid Svartskog mot Oslo är en vanlig plats. Här var 2015 nästan en tredjedel av alla som åkte fast svenskar. Kan anledning vara att man tror att strekningsmåling betyder att man arbetar med att fylla i vägmarkeringarna?

Svindyra fortkörningsböter i Norge

Bötesbeloppen i Norge är högre än de svenska. Att köra 86-90 km/h på en 80-väg kostar 1600 norska kronor. 91-95 km/h går på 2600 NOK. Sedan blir det riktigt dyrt.

101-105 km/h på 80-väg straffas med 4900 NOK och slutligen 116-120 km/h går lös på 9000 norska kronor.

Är tillåten hastighet lägre, till exempel 60 km/h är böterna ännu högre. Kör man dessutom 40 km/h över tillåten hastighetsgräns blir det vanligtvis fängelse.

Alla bilar fotograferas

Kamerorna som används för sträckmätning fotograferar alla bilar som passerar med hjälp av infrarött ljus. För föraren märks inget, precis som vid betalstationerna för trängselskatt i Sverige.

Andra länder där sträckmätning används är Holland, England och ett fåtal platser i Tyskland. Det är tydligt skyltat där mätmetoden används.

I Sverige har frågan utretts, men inte införts.