DELA

Nu gäller det att köra fort för att hinna uppleva de gamla betongblocken från 1930-talet!

Den sista sträckan av ”Reichsautobahn” som fortfarande är intakt är A11. A11 går från Berlin till Stettin som numera ligger i Polen. På samma sträcka står även fem broar som också byggdes på 1930-talet och är i akut behov av underhåll.

I dagsläget utgörs vägens beläggning av 25 meter långa betongblock. Ljudet som uppstår när man kör över skarvarna, påminner om punktering.

Senast 2015 ska den sista biten av Autobahns ursprungliga beläggning vara ersatt.

Filmen nedan visar hur sträckan ser ut idag.