DELA

Svenska bilister är en vinstaffär rakt igenom för staten. Det visar en utredning från statens VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Som många länge misstänkt, så bidrar de svenska privatbilisterna med mer intäkter än utgifter – till och med när man räknar med olyckor och miljöförstöring.

I VTI:s utredning har olika transportslags direkta- och indirekta påverkan på ekonomin fastslagits. Det man räknat på är bland annat buller, utsläpp, slitage och olyckor. Samma beräkningar har också gjorts på flyg, båt, järnväg och tunga vägtransporter.

Skatten som tas ut för personbilar, är högre än vad personbilarna kostar samhället. Lägg därefter till alla andra kostnader bilister är ålagda att betala. Troligen kommer vinsten för staten att öka ytterligare, då bilarna hela tiden utvecklas inom säkerhetsområdet.

Den tunga yrkestrafiken ger däremot ett minus. Slitaget de orsakar på infrastrukturen anses inte stå i relation med skatten. Även godståg och sjöfart borde betala mer.

Källa: Samkost 2