DELA

Alla som inte har dieselbilar med motorer klassade som Euro-6, kan enligt ett nytt förslag förbjudas att köra i Oslo under vissa dagar.

Mängden skadliga partiklar i Oslos luft har länge varit ett problem. Det vållar problem inte, minst för astmatiker.

Som ett sätt att förbättra luftkvalitén beslutade Oslos kommunfullmäktige onsdag den 20 maj, att förbjuda dieselbilar som inte lever upp till de senaste miljökraven från att användas inom staden.

Förbudet ska gälla dagar då halterna av skadliga luftpartiklar är höga. Vad som kvarstår innan beslutet blir definitivt, är att det måste godkännas av den norska motsvarigheten till Transportstyrelsen.

En majoritet av dieselbilarna som säljs på den norska marknaden är inte klassade enligt Euro-6. Från och med 1 september 2015 måste alla bilar som säljs inom EU vara Euro-6.