DELA

Att bila ner från Sverige till Österrike är populärt. Så här fungerar det att köra bil i Österrike.

Kurviga vägar är mycket vanligt i Österrike
Kurviga vägar är mycket vanligt i Österrike

Avgift på vägar i Österrike

Alla motorvägar i Österrike är avgiftsbelagda. För att köra på dem behöver du en vignett, ett märke att fästa i mitten, högst upp på framrutan. Den finns att köpa på alla bensinstationer. Glömmer man detta väntar höga böter om man blir stoppad. Likaså om vignetten inte sitter helt korrekt.

Håller man sig från motorvägarna är det istället vissa tunnlar och ett fåtal alpvägar som har avgifter. Biljett löses när man kör in på vägen eller i tunneln. Fordon över 3,5 ton debiteras med med kilometeravgifter.

Hastighetsgränser i ÖsterrikeKora-bil-i-osterrike-3

Precis som i Sverige är det alltid 50km/h i tätort om inget annat anges. På motorväg gäller normalt 130 km/h men undantag finns; Med dubbdäck är maxhastighet 100km/h, nattetid råder sänkt hastighet (110 km/h) på A10, A12 och A14.

Lägsta tillåtna hastighet på motorväg är 60 km/h.

På landsväg gäller normalt 100 km/h.

Promillegräns i Österrike

Relativt liberal lagstiftning då vanliga privatbilister kan blåsa upp till 0,5 promille. För yrkesförare eller personer som haft körkort i mindre än två år är gränsen 0,1 promille. Promillegränser i övriga Europa kan du läsa mer om här.

Parkeringsbestämmelser

Kora-bil-i-osterrike-4
Exempel på parkeringsförbud vardagar klockan 06-20

Parkera gärna nattetid på parkeringar som känns säkra. Parkeringsplatser nära motorvägar riskerar inbrott av ligor som slår till snabbt och sedan kör vidare.

Stoppförbud gäller 5 m före övergångsställe. Vid korsning gäller 10 m. Där det är parkeringsförbud tillåts snabba stopp på upp till 10 minuter.

På gator med gul kantlinje råder totalt stoppförbud.

Tyska ord i trafik- och parkeringssammanhang

Kunzparkzone: Tidsbegränsad parkering. Oftast finns tilläggsskylt med mer information

Parkdauer: Anges med siffra efter som anger hur många timmar parkering är tillåten

Gebührenpflichtig: Betalparkering

Parkschein: Parkeringsbiljett

Parkscheibe: P-skiva. Svensk P-skiva är accepterat

Verkehr: Trafik

Schwerverkehr: Tung trafik

Staugefahr: Kövarning

Bei Nasse: Vid våt vägbana

PKW: Personbil

LKW: Lastbil

Bitte freihalten: lämna fri passage (för räddningsfordon)

Panne: Motorstopp

Unfall: Olycka

Reifen: Däck

Abblendlicht: halvljus

Werktag: Vardag (mån-fre)

Om du blir stoppad av polis

Böter vid trafikförseelser är generellt sett kostsammare i Österrike än i Tyskland. Polisen har rätt att inkassera bötesbeloppet på plats om det gäller summor upp till 90 euro. Polisen kan också begära en säkerhet på plats för att hela beloppet senare kommer att betalas.

Väg i tätort
Väg i tätort

Övriga trafikregler värda att känna till

  • Som i de flesta andra EU-länder råder förbud mot mobiltelefonanvändande i trafiken. Handsfree-samtal är tillåtet.
  • Om man stannar på vägen ska reflexväst användas, oavsett tid på dygnet.
  • Sätt på varningsblinkers om du närmar sig en kö (stau).
  • Saknas företrädesskylt gäller högerregeln.

Slutligen ett tips: Ortsnamn som åtföljs av en svart prick betyder riktning mot centrum.