DELA

…England. Att resa med tåg i Europa kan vara trevligt, men på de brittiska öarna är det ett omdebatterat ressätt. Anledningen till detta är att tågbiljetter är dyra och tågen långsamma.

Storbritannien har länge haft bland Europas dyraste bensinpris. För en genomsnittlig brittisk familj är transportkostnader hushållets största utgift. En vanlig månad innebär det en kostnad på strax över 900 kronor.

Därför var det inte vidare välkommet när priserna på tågbiljetter höjdes med 1,1 procent i januari. Det är visserligen den lägsta höjningen sedan 2010 och beslutsfattarna motiverar höjningen med att den följer inflationen.

Höjda priser till en redan undermålig tjänst rimmar dåligt. Det brittiska järnvägsnätet är hårt belastat och har en sämre punktlighet än SJ. Om prishöjningen åtgärdar några försenade tåg återstår att se.