DELA
Kilometerlånga köer på E4:an mot Södertälje

Det blir fortsatt långa köer söderut från Stockholm, då reparationen som gjorts efter olyckan i midsommarhelgen inte heller måttet. Arbetet måste göras om.

Tidsplanen för reparationen av den skadade bron för E4:an i höjd med Södertälje går, har fått sig en rejäl törn. Trafikverket kan helt enkelt inte ge något tidsperspektiv, då upphandlingen måste göras om. Det beror på att underentreprenören har blivit fråntagen uppdraget.

Arbetet med att laga bron påbörjades efter midsommarhelgen då en lastbil kört in i bron. Det gångna arbetet har hittills resulterat i att bron har sämre bärighet än den hade innan olyckan, trots att en ny stor balk svettsats på plats.

Den undermåliga balken kommer nu att plockas bort och arbetet med reparationen är således helt ogjort.

Räkna med fortsatta köer mot Södertäljebron!