DELA

Köpenhamn är inte bara Danmarks huvudstad, utan också en av Europas främsta cykelstäder. Här är cykel ett prioriterat färdsätt och även som turist är cykeln en favorit bland fortskaffningsmedlen.

Tillsammans med Portland i USA och Nederländernas huvudstad Amsterdam, rankas Köpenhamn som världens mest cykelvänliga storstad. Man beräknar att varje dag avverkar Köpenhamns invånare tillsammans 1,3 miljoner kilometer på cykel.

Motorvägar för cykel

Den kan låta komiskt, men Köpenhamn har faktiskt motorvägar för cyklar. Den första cykelmotorvägen invigdes 14 april 2012 och sträcker sig från förstaden Albertslund till Köpenhamn. Vägen är 17,5 kilometer lång och har flera rastplatser samt filer för snabba eller långsamma cyklister.

Tydliga körfält för cykel.

Gratis lånecyklar

Sedan 2012 har Köpenhamn ett fullskaligt system för lånecyklar. I dagsläget finns cirka 100 stationer där man gratis mot pant, kan låna en cykel och återlämna den på valfri station. Panten motsvarar 20 danska kronor.

Framtiden för cyklar i Köpenhamn

Ingen annan stad gör lika stora investeringar i infrastruktur för cyklister som Köpenhamn. År 2000 beslutades att 22 färdvägar för cyklar skulle byggas till en kostnad av 500 miljoner danska kronor. Hittills har man byggt 40 kilometer av de beräknade 110 kilometer.

Till cyklarnas fördel prioriteras trafikljusen. Bilarnas hastighet i centrum försöker man begränsa så att den motsvarar cyklarnas.

Till 2025 ska den fjärde tunnelbanelinjen stå färdig. Det är inga problem att ta med cykeln på tunnelbanan i Köpenhamn. Således kan man ta sig i stort sett överallt i huvudstaden med de miljövänligaste alternativen.

80 procent av Köpenhamns invånare, säger sig stödja satsningen på cykling.