DELA

I Kumla kommun ligger Närkes högsta punkt, Kvarntorpshöjden. Höjden är en gammal slagghög som mäter 157 meter över havet.

Kvarntorpshojden-3Kumla är inte känt för att vara någon turistmetropol. Denna artikel försöker inte ändra på det faktum, men du som ändå passerar förbi, kan ta en bensträcka här.Kvarntorpshojden-2

Hela högen är rester från oljeskifferindustri. När olja var en bristvara, under andra världskriget, började man utvinna olja ur oljeskiffer i Kvarntorp utanför Kumla. Allt eftersom utvinningen fortskred, växte slagghögen. Som mest kom man upp i en produktionstakt om 100.000 kubikmeter olja. Kvarntorpshojden-4

Att utvinna olja från oljeskiffer är ett mindre kostnadseffektivt sätt, än att pumpa upp direkt från oljekällor. 1940 hade Svenska Skifferolje Aktiebolaget startats för att driva verksamheten och 1965 såldes anläggningen till Yxhult Stenhuggeri AB.Kvarntorpshojden-5

Rester av oljeutvinning från oljeskiffer ger slaggprodukter som håller en väldigt hög temperatur. Resultatet av detta är att det än idag brinner under marken på vissa platser i Kvarntorp. Temperaturer på närmare 700 grader har uppmäts, så delar av Kvarntorpshöjden är avspärrade.Kvarntorpshojden-6

Stora ansträngningar har gjorts för att släcka bränderna under marken, men det har ännu inte nått någon framgång.

Företaget som köpte oljeskifferindrustrin 1965, gick i konkurs redan 1966. Kvar stod Kumla kommun med en enorm och brinnande slagghög…

Kvarntorps kvarvarande industri
Kvarntorps kvarvarande industri

Sedan 2005 räknas Kvarntorpshöjden som Sveriges största industriminne. En trappa bestående av 427 trappsteg leder upp till toppen, där man också har satt upp en permanent varierande konstutställning; ”Konst på hög”.Kvarntorpshojden-8

Området är ett populärt frilufts- och träningsområde och går även att ta sig upp till med bil.

Läs mer: Konst på hög, Kumla