DELA

I Malmö ligger den (ö)kända stadsdelen Rosengård. Här byggdes framtiden under 1960-talet. Framtiden skulle i Rosengårds fall utgöras av asfalt och betong.

rosengard-1Rosengård i östra Malmö och är till skillnad mot vad många tror, ingen förort. Det är istället en stadsdel som gränsar stadsdelsområdena Husie, Norr, Söder och innerstaden.

Antalet invånare enligt folkbokföringen är strax under 24.000, men uppgifter tyder på ett mycket högre antal. Det beror på flertalet oklara hyresförhållanden där inflyttning och uthyrning inte alltid registreras korrekt. Många av hyreslägenheterna uppges vara trångbodda.

Området Kryddgården
Området Kryddgården

Rosengård är uppbyggt kring Rosengård centrum, där samhällsservice och butiker finns. Under centrumet, mot innerstaden, går trafikleden Amiralsgatan. Rosengårds centrum är ett klassiskt stadsdelscentrum, som byggdes med en vision om service och butiker i närområdet. Man skulle helt enkelt slippa att ta sig in till stadens centrum. Den 13 maj 1970 invigdes Rosengård centrum med fyrverkerier.

Centrumbyggnaden
Centrumbyggnaden

Redan under 1970-talet minskade Rosengårds attraktionsvärde. Till en början hade lägenheterna erbjudit de nya hyresgästerna god standard och modernt boende. Sedermera tycktes den allmänna åsikten vara att husen var alltför likformiga och grönområdena var för få.

Von Rosens väg
Von Rosens väg

Asfalt har det funnits gott om sedan starten och de grönområden som fanns kändes artificiella. Byggmaskinerna hade packat jorden hårt, vilket resulterade i att nyplanterade växter hade svårt att växa. På 1980-talet försökte man förbättra utemiljön genom att anlägga Cronhielmsparken.

Ingång till område med bostadsrätter
Ingång till område med bostadsrätter

Utflyttningen ökade och den goda tillgången på lägenheter i andra ”miljonprogramsområden” samt ökat intresse för villor gjorde utvecklingen svår att vända. Underhållet av bostäder blev eftersatt och Rosengård som förebild för framtidens städer försvann och har hittills inte återkommit.rosengard-4