DELA

Karlsborg är en tätort vid Vättern som länge varit starkt militariserad. Det var faktiskt här som Sveriges reservhuvudstad skulle inrättas i händelse av att Stockholm skulle anfallas. Följ med på en tur i Karlsborgs fästning!

Karlsborg ligger på Vätterns västra sida och delas mitt itu av Göta kanal. Antalet invånare uppgår till 3624. Karlsborg har helt vuxit fram från en marknadsplats och sedemera fortsatt att växa kring Karlsborgs fästning.

Orten är präglad av närheten till fästningen. Karlsborgs fästning är ett enormt bygge som tog 90 år att färdigställa (år 1819-1909). Det kan låta som lång tid, men då ska man tänka på att man faktiskt uppförde en starkt befäst stad från grunden med all samhällsservice som behövs.

Minnestavla från kung Karl XIV Johans inspektion.

Varför en reservhuvudstad i Karlsborg?

Sverige förlorade Finland 1809, vilket resulterade i att en enorm buffertzon försvann. Stockholm var helt plötsligt väldigt sårbart, vid ett anfall från Ryssland. Tanken var alltså att kungahus, regering, riksdag och guldreserven skulle flyttas från Stockholm i händelse av krig.

Karlsborg är strategiskt placerat i mitten av södra Sverige med Vättern som skydd på ena sidan. Dessutom är en del av fästningen byggd på en udde som gör att två tredjedelar skyddas av Vättern. Man trodde att bygget skulle ta cirka 10 år. Istället påbörjades bygget på flera platser kring Karlsborg. Den dåtida kändisen och Göta kanal-entreprenören, Baltzar von Platen var högst inblandad i planering och utformningen av de nya försvarverken.

Miljoner ton sand krävdes till bygget och i slutet av 1820-talet arbete 2000 personer med att anlägga grusvallar mot fästningens sjösida. Arbetarna bestod av en salig blandning. Allt från soldater, fångar, lösdrivare till vanliga arbetare från landsbyggden.

Huvudporten.

1832 inspekterade kung Karl XIV Johan bygget. Man lade då grundstenen till huvudporten och det officiella namnet bestämdes till Karlsborgs fästning.

Slutvärnet – Fästningens allra mäktigaste del

Eventuella fiender skulle troligen dyka upp från landsidan och skulle de ta sig förbi alla andra befästningar väntade det mäktiga slutvärnet. Det bestod av två våningar med 2-3 meter tjocka väggar samt 263 kanoner riktade mot den troliga fronten. 6000-8000 man skulle bemanna värnen. På den tiden vid 1860-talet, var detta en av europas längsta byggnader.

Allt arbete i onödan?

På 90 år som byggtiden blev, hinner vapenutvecklingen ta många steg. Egentligen var fästningen klar 1870, men ansågs helt färdig 1909 efter diverse moderniseringar och enklare lösningar. Murarna, som var byggda av sandsten kunde numera enkelt penetreras av artilleripjäser.

Övningsplats för fallskärmsjägarskolan.

För att stärka försvaret byggde man en ny befästning i ett berg i närheten. Man var bland de första i Europa att spränga in en befästning i berg, istället för att bygga murar. Trots alla ansträngningar användes Karlsborgs fästning under 1900-talet mestadels som utbildningsplats.

Del av den mäktiga försvarsvallen.

Livet i Karlsborgs fästning

Målet med fästningen var att skapa ett fullt fungerande autonomt samhälle i händelse av krig, samt flytta alla viktiga samhällsfunktioner innanför murarna.

Fästningstorget.

Längst ut på udden finns kungsvillan, uppförd 1823. Här skulle kungafamiljen bo om de behövde evakueras.

Officersbostäder.

Det fanns också ett centralförråd för hela armén. Bland annat hade man här magasinerat cirka 100.000 gevär.

Fästningskyrkan.

Självklart fanns sjukhus, verkstadsområde, hamn, bank, ridshus, stallar, officersbostäder, garnisonskyrka, förråd, fabrik för patrontillverkning och mycket annat.

Karlsborgs fästning idag?

Idag är fästningen ett stort turistmål. En del av lokalerna har civila hyresgäster. Några förband finns fortfarande kvar på området liksom specialförbandet Särskilda operationsgruppen (SOG).

Fika på fästningstorget.

Det finns restaurang och caféer samt aktiviteter för besökare i alla åldrar.

Ingång till museum.

Officiell sida för Karlsborgs fästningsmuseum