DELA

Alkohol, ecstasy och heroin var tidigare de dominerande drogerna i Skottland. Valium har tidigare varit en bakgrundsdrog, men nu håller den på att slå sig in i samhället med full kraft – Med katastrofala följder.

20 pence, det vill säga strax över 2 kronor, kostar en tablett på gatan. Valium* (verksamt ämne är diazepam) letar sig in bland nya grupper som tidigare inte använt illegala droger. Fler missbrukare går också över till att blanda Valium med andra tunga droger.

2016 var 76 procent av alla drogrelaterade dödsfall i Skottland kopplade till diazepam. Det kan jämföras med England och Wales där siffran är betydligt längre, 11 procent.

Skrivs ut av läkare

Valium föreskrivs lagligt av läkare sedan 1960-talet och har varit en underskattad drog under lång tid. Till en början togs inte beroenderisken på allvar. Dessutom fungerar Valium mycket bra som medicin mot ångest.

De tabletter som missbrukas och säljs på gatan, är ofta kopior tillverkade i droglabb. Dessa kan ha en väldigt varierande styrka diazepam, vilket ökar risken för en överdos.

Dödlig kombination

Diazepam kombineras ofta med andra droger, vilket skapa en livsfarlig blandning. Det är kombinationen som ger den dödliga utgången. I kombination med alkohol eller heroin blir kroppen så avslappnad att hjärtat helt enkelt slutar slå.

Även bland brukare som inte blandar droger, slår beroendet hårt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för Skottland. Kostnader för sjukfrånvaro och vård ökar snabbt. Diazepam tillhör drogfamiljen bensodiazepiner och är bland den svåraste drogen att vänja sig av med, vilket gör rehabiliteringen långdragen.

Diazepam leder till en tolerans vilket hela tiden kräver högre och högre doser. Detta larmade sjukvården om redan på 1980-talet. En härdad Valium-brukare kan trycka i sig 30-40 tabletter på samma gång.

Varför diazepam i Skottland?

En teori varför diazepam ligger bakom så många dödsfall är att ekonomin i Skottland länge har varit sämre än i övriga Storbritannien. En dos crack kostar lika mycket som 100 mg diazepam som dessutom ger en längre effekt, vilket gjort valet av drog enkelt. Om man fått tag i billiga valium, kan man spara pengar genom att kombinera med en mindre del av det dyrare heroinet för att uppnå ett rus.

Tillgången på Valium har varit god på grund av den skottska sjukvårdens frikostiga utskrivning och har således varit en lättillgänglig och billig drog. Att illegalt framställda kopior massproducerats har knappast minskat användningen.

Någon röd tråd gällande Valium-missbruket i Skottland är svår att se, men tradition, tillgång och fattigdom är troligen några av grundbultarna.

*Valium är det ursprungliga varumärket på diazepam-preparat.