DELA

Det kan vara knepigt att hålla kolla på alla siffror som nämns när det handlar om tullregler.  Vi reder ut begreppen i klarspråk vad som gäller från ett annat EU-land t.ex. Tyskland eller Danmark.

Har du en normalstor bil brukar inte vara något problem att hålla sig under den rekommenderade införselgränsen. Det är faktiskt fler som åker dit på överlast.

All alkohol som förs in i Sverige av privatpersoner ska vara avsedd för personligt bruk eller förtäring inom familjen och får inte säljas vidare. Dessutom måste du vara minst 20 år.

All alkohol som förs in i Sverige av privatpersoner ska vara avsedd för personligt bruk eller förtäring inom familjen och får inte säljas vidare. Dessutom måste du vara minst 20 år.

Värt att nämna är att det inte finns någon gräns på hur mycket alkohol man får föra in, så länge det ser ut att vara avsett för att inte säljas vidare. Ska du hålla bröllop eller större fest, är det alltså inga problem att ta in mycket stora mängder, men var beredd på att bevisa det om tulltjänstemannen önskar det vid en eventuell kontroll.

Man kan inte ringa tullen i förväg och meddela att man ska ha en stor fest där man planerar att hämta stora mängder alkohol, utan bedömningen görs alltid på plats.

Det finns dock vissa riktlinjer som man kan använda sig av om man tänkt köpa mycket.

Mängden är:

10 liter sprit

20 liter starkvin

90 liter vin

110 liter öl

Som synes är det ganska stora mängder, och tullen gör alltid en helhetsbedömning.

Skulle de fatta misstanke om att alkoholen ska användas för kommersiell försäljning blir det tal om misstanke för smuggling och din dricka kan beslagtas. Läggs förundersökningen ner eller du frikänns återfår du varorna.