DELA

Laglig prostitution är en het potatis och diskuteras ofta, framför allt i Sverige. I Europa skiljer det mycket mellan länderna. Det gäller både lagar och synsätt. Nederländerna och Tyskland har en ökänd liberal syn på försäljning, och köp av sex. Men hur ser det ut i övriga Europa?

Synen på försäljning av sextjänster har stora kulturella skillnader. I grunden handlar det om synen på prostituerade (i de flesta fall) kvinnor. De kan ses som till exempel offer eller egna företagare. I vissa länder är det förbjudet att förmedla sexuella tjänster, men inte att som enskild person sälja.

Sverige, Norge och Island är de länder som tillämpar lagen för att förhindra köp, men inte försäljning av sex. Detta då man menar att kvinnorna inte säljer av egen vilja utan på grund av olika personliga problem – oftast ekonomiska eller missbruk.

I andra länder där prostitution är olagligt kan man istället framhäva en omoraliska aspekten med att sälja sexuella tjänster. Detta synsätt är vanligast i östra Europa.

Länder med laglig prostitution

I Europa finns det 8 länder där försäljning och köp av sex är lagligt och reglerat. Framför allt tänker många på Nederländerna och Tyskland, men utöver dem så har man liknande regelverk i Österrike, Schweiz, Grekland, Turkiet, Ungern och Lettland.

Det område där sexhandel har den största omsättningen är De Wallen, som är den stadsdelen där staden Amsterdams kända så kallade ”Red light district” finns. Här ska kunden enbart uppfylla kravet på att ha fyllt 16 år.

I Tyskland är det hos vissa setts som ett ”acceptabelt” arbete, och vissa sexförsäljare är även med i fackföreningar.

prostitution-europa-2
Det spelas mer än bara piano här inne

Olagligt men tolererat

Det finns även länder i Europa där försäljning av sexuella tjänster är olagligt, men förekommer ändå helt öppet. Det sker i Belgien, Spanien och Tjeckien. I Tjeckien är det extra tydligt i de små städerna utmed gränsen till Tyskland.

Ett exempel på detta är Europaväg 442 som går från Dresden och vidare mot Prag.

Strax efter gränsen lyser ett rött sken från skyltfönsterna där kvinnor mer eller mindre inbjudande vinkar. Verksamheten sker helt öppet, och någon oro för att bli lagförd, varken för köpare eller säljare, existerar inte.

Sedan 6 april 2016 är köp av sex olagligt i Frankrike. Straffet för den som blir påkommen är upp till 3500 euro i böter.

Samma utformning på lagen förekommer i Storbritannien.

Då både Frankrike och Storbritannien fram till nyligen hade legal sexhandel, så är den allmänna synen fortfarande tolerant.

Moraliskt förkastligt

Många länder i forna östblocket, har i motsats mot den svenska modellen valt att kriminalisera den prostituerade. Här ser man inte den prostituerade som ett offer, utan snarare är lagen stiftad i en konservativ synvinkel, där dessa tjänster anses vara syndiga.

Lagligt i en majoritet av EU:s länder

För att sammanfatta det juridiska läget kring sexhandel i Europa, så utgör de länder som tillåter prostitution, men inte i organiserad skala, majoriteten. Det är således inte lagligt med bordeller och så vidare, men att som ensam person sälja på gatan utgör inget juridiskt hinder.

Därefter är det vanligast med länder som förespråkar ett totalt förbud. Dessvärre skyddar det dock inte invånarna, då många faller offer för trafficking-ligor, som placerar dem på en bordell i till exempel Tyskland.

På sista plats kommer länderna i norra Europa där Sverige ingår, som har kriminaliserat allt köp av sexuella tjänster.