DELA

I slutet av 1930-talet beslutade regeringen att man skulle satsa på skydd av civilbefolkningen i händelse av krig. Med Per Albin Hansson i spetsen bildades en civil myndighet som hette Luftskyddsinspektionen. Luftskyddsinspektionen fick ansvar över planera, förvalta och tillgodose behovet av skyddsrum för civilbefolkningen i Sverige.

Tydliga regler finns uppsatta vid ingången.
Tydliga regler finns uppsatta vid ingången.

Stora skyddsrum

Till en början satsade man på att bygga skydd för Stockholms invånare, och man arbetade efter planer på skyddsrum som kunde rymma många tusen personer.

En rejäl dörr in från gasslussen.
En rejäl dörr in från gasslussen.

Resultatet av detta blev till exempel Johannes skyddsrum på Norrmalm och Katarinabergets skyddsrum. Katarinabergets skyddsrum var världens första atomvapensäkra skydd för civilbefolkning. I detta kunde 20.000 människor få plats.

Ventilation som skyddar mot gasangrepp.
Ventilation som skyddar mot gasangrepp.

skyddsrum

Skyddsrum i nya hus

Utöver de enorma så kallade befolkningsskyddsrummen så ålades fastighetsägare ett stort ansvar för att skydda befolkningen. Vid varje ansökan av bygglov krävdes ett ”skyddsrumsbesked” där kommunen skulle uttala sig om hur många skyddsrumsplatser som kunde behövas i anslutningen till den nya byggnaden.

Handdriven luftpump.
Handdriven luftpump.

Ansvaret blev sedan byggherrens att uppföra och underhålla skyddsrummet, ett ”normalskyddsrum”. Kommunen gjorde en besiktning och betalade sedan ut en schablonersättning för de merkostnader skyddsrummet medfört.

Krav på skyddsrum

De bilder vi ser är från det som kallas normalskyddsrum och är byggt 1955. Obligatorisk utrustning som ska finnas är sittplatser, 1 torrklosett per 25 personer och belysning. Utrymmet för varje person ska minst vara 0,75 kvadratmeter.

I Sverige finns idag cirka 65.000 skyddsrum kvar.

skyddsrum

Tekniskt data om den handdrivna luftpumpen.
Tekniskt data om den handdrivna luftpumpen.
En vattentapp måste alltid finnas i ett skyddsrum.
En vattentapp måste alltid finnas i ett skyddsrum.

Hur många dygn skulle du klara att tillbringa här?