DELA

I vilket land ska man arbeta om man vill ha den högsta genomsnittslönen i Europa? Självklart kan en högre lön motsvara högre levnadskostnader i landet. Många väljer att till exempel bo kvar i Sverige, men arbeta i Norge för att får ett maximalt överskott. Svart på vitt, här får man mest.

Den mest säkra statistiken som finns över löner kommer från Eurostat som hanterar statistik om precis allt inom EU.

3 länder sticker ut direkt. Dessa är Danmark, Norge och Schweiz. Här är genomsnittslönen per timme cirka 240 kronor, vilket är nästan 5 gånger så mycket som i många av EU:s nyaste medlemsländer.

Timlönen för EU:s medlemsländer är i genomsnitt cirka 120 kronor. De flesta länder i väst placerar sig strax över den summan. Sverige har ganska exakt en timlön på 146 kronor (15 euro), vilket också är normalt för länder som Tyskland, Belgien och Nederländerna.

De länder där timlönen är lägst är i ordningen Bulgarien, Rumänien, Makedonien och Litauen. Där tjänar man i genomsnitt 20-30 kronor i timmen.