DELA

Inom Europa finns ett stort problem med övervikt. 17% av befolkningen i EU lider av fetma och ungefär varannan människa är överviktig – och detta bara ökar. Dessa är de fetaste i Europa.

De tjockaste kvinnorna hittar man i Storbritannien (23,9%), Malta (21,1%) och Litauen (20,9%).

De tjockaste männen finns i Malta (24,7%), Storbritannien (22,1%) och Ungern (21,4%).

De länder med lägst andel överviktiga bland befolkningen är Rumänien, Italien och Bulgarien i fallande ordning.

Övervikt belastar sjukvården hårt, och EU har flera projekt pågående. Bland annat har man under läsåret 2014 gett 90.000 skolelever en kalender som hette ”Mitt val”. I den kunde elever både individuellt och i klassen strukturera upp sin vardag med motion och bättre kost.

Barnfetman anses som farligast på grund av dess förmåga att öka risken för livslånga sjukdomar såsom diabetes.