DELA

Någon måste göra det ingen vill göra. Vid katastrofer påträffas ofta stora mängder döda kroppar. Hur hanterar man egentligen lik vid katastrofer och vad är riskerna?

Vid en katastrof måste alla kroppar tas om hand. I det vardagliga livet är lik inte något vanligt förekommande, utan allt som sker efter döden sköts uteslutande inom sjuk- och bårhusens väggar.

När något hemskt händer som kräver stora mängder människoliv, slutar den diskreta hanteringen av lik. Istället kan det var du som avgör om avlidna människor ska få ett värdigt avslut och förhindra en smittspridning.katastrofer-2

Söka efter döda kroppar

Förberedelser är A och O. Du och dina gruppmedlemmar kommer få se fasansfulla saker. Människor som dör i en katastrof gör det sällan stillsamt.

Den initiala utrustningen som behövs för grovjobbet är andningsmasker (munskydd), latexhandskar och påsar till kroppar. Om inte särskilda liksäckar finns att tillgå, så får man använda sopsäckar.

I gruppen bör det också finnas en kamera. Det är för att dokumentera händelser som underlättar identifiering. En penna ska också finnas samt lådor för att samla personliga ägodelar.

Medan gruppen samlar ihop kroppar ska personer utses som kan gräva gravar. Att gräva gravar tar tid och bör därför påbörjas så fort de andra ger sig av för att ta hämta liken. Gravarna behöver inte vara så djupa då förhoppningen är att kropparna så småningom ska kunna begravas officiellt när situationen är uppklarad.

Dela upp gruppen om det behövs

I samband med att man söker igenom ett område efter döda kroppar kan förförandet skilja beroende på platsens komplexitet. En jordbävning skapar ofta större områden med raserade byggnader och dessa tar tid att undersöka.

Vet man på förhand att många är döda kan man dela upp sök- och räddningsinsatsen i två ytterligare grupper där den ena letar efter döda medan den andra sköter transporten av fynden.

Att hitta ett lik

När ni hittar ett lik, lägg det omgående i en liksäck. Försök inte att leta efter eventuella saknade kroppsdelar. Det tar för mycket av er värdefulla tid och det kommer för de flesta vara alltför psykiskt påfrestande.

Använd handskar när liket flyttas, eller tvätta händerna omedelbart efteråt. Lägg personen saker i en låda. Notera tid och plats samt ta en bild för att göra identifikation ännu lättare.katastrofer-3

Identifiera döda människor

Identifiering kan vara den viktigaste biten vid en katastrof. Speciellt för offrens anhöriga. Troligtvis kommer myndigheter förr eller senare ta över arbetet, men genom ditt handlande förkortar du tiden avsevärt till att kroppen kan begravas eller förvaras i kylrum. Detta är uppgifterna du bör samla till varje kropp:

Referensnummer

Ange alla kroppsdelar med ett löpnummer, till exempel dagens datum och ett unikt ID. Det kan se ut så här: 1610-001. Alla kroppsdelar, även de som ser ut att tillhöra samma person ska ha ett unikt identifikationsnummer.

Etikett

Etiketten på objektet ska sammanfatta omständigheterna vid upphittandet. Förutom ett unikt ID ska man också ange tid, plats osv. Se till att märkningen sitter kvar.

Bilder

Att fotografera en död i syfte för att underlätta identifikation bör utföras så här: En helkroppsbild, en ansiktsbild, speciella kännetecken (tatueringar, ärr, etc) samt personens möjliga ägodelar.

Samla ihop tillhörigheter

Fokusera på personliga tillhörigheter som smycken, klockor, plånböcker och liknande. Lägg dem i ett kuvert eller låda noggrant utmärkt med ID-nummer. Dessa föremål kan vara avgörande när man ska försöka identifiera en svårt sargad kropp.

Förvaring och begravning

12 timmar tar det för en kropp att påbörja förruttnelseprocessen. Det är självklart beroende av klimat, men inom två dagar börjar identifiering av ansiktet bli svårt. Gaser har skapats i kroppen och dessa sprider en mycket motbjudande doft om inte kroppen förvarats kallt.

Kyla är i nödsituationer sällsynt då även eltillförsel kan ha drabbats. Därav är den bästa lösningen att begrava kroppen i jorden. Temperaturen är nämligen lägre i marken.

För att inte riskera att förgifta överlevande ska begravningsplatsen vara åtminstone 180-200 meter från dricksvatten. Försök inte att gräva djupare om det börjar sippra in vatten i gropen.

Hur gräver man en grav?

De flesta vill av respekt för offret gräva en separat grav. Det går bra om det handlar om 5-6 kroppar, men vid fler än så blir det enklare att gräva en stor grop.

En grav ska vara åtminstone 1,5 meter djup. Mellan kropparna ska det vara 30-40 cm. Lägg stenar eller bråte ovanpå gravarna så att vilda djur inte kan gräva upp kropparna. Märk gravarna enskilt samt hela platsen.katastrofer-4

Smittorisk av döda kroppar?

Döda människor väcker frågor. Bär de någon sjukdom som smittar? Dog de enbart av skador från yttre påverkan?

En död människa smittar inte mer än en levande. Precis som hos levande människor finns det en liten risk för tuberkulos, hepatit A/B, HIV och diarrésjukdomar.

Faktum är att ju längre kroppen ligger, ju längre minskar smittorisken. Infektionssjukdomar överlever sällan mer än två dagar i en död kropp. Undantaget är HIV, som kan klara sig upp till sex veckor.

För att drabbas av smitta krävs det vanligtvis kontakt med blod, vätska eller andra kroppsvätskor/delar.

Döda kroppar kategoriseras på tre sätt

Det amerikanska hälsodepartimentet kategoriserar döda kroppar i tre kategorier för att underlätta hantering. De olika kategorierna har olika riktlinjer för skyddsutrustning (inom parentes).

  1. Personer som dött av chock eller skada (handskar, ögonskydd, ansiktsmask).
  2. Personer som bär på medelsvåra sjukdomar som HIV, hepatit C, SARS, fågelinfluensa, MERS, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (Utöver kategori 1, vattentåliga plasthandskar och kirurgmask).
  3. Personer med svåra infektionssjukdomar som mjältbrand, rabies och pest(Utöver kategori 1 & 2, dubbla par handskar samt skoskydd).

Ät eller drick aldrig i anslutning till döda kroppar. Rör inte din mun eller ögon. Se till att dina eventuellt egna skador är väl bandagerade.

Döden i siffor

  • 56 miljoner människor dör varje år
  • 2,5 miljoner människor av dessa dör i USA
  • 9 % procent dör av skador
  • 394 naturkatastrofer inträffar i genomsnitt varje år
  • 107.000 människor dör varje år i naturkatastrofer
  • 53 personer dör i översvämningar