DELA

Vad är det viktigaste för att hålla värmen i kallt väder? En planerad eller oplanerad vistelse i köld blir mycket enklare om du bara känner till det nedanstående.

Det finns några grundläggande råd för att behålla hälsan för den som hamnar i ett vinterklimat. Här utgår vi från akronymen ”C.O.L.D

Ren (Clean)

Att tvätta sig kanske inte låter som högsta prioritet, men genom att hålla kropp och kläder rena, så undviker du att död hud och smuts fungerar som isolering. Vad som alltid ska efterstävas är att hud och kläder ska kunna ventilera.

Utan ventilation stannar svett på kroppen och kläderna närmast kroppen och du kommer snabbt bli fuktig och nedkyld.

Överansträngning (Overexertion)

Ansträng dig inte för mycket. Låt hellre saker ta längre tid. Om du är vilse i skogen en vinterdag, tjänar du inget på en språngmarsch. Håll istället promenadtempo.

Om du anstränger dig mer än nödvändigt i kallt klimat, blir huden blöt. När vätan inte inte hinner transporteras bort sker istället en indunstning i huden. Svetten är numera kallare än din kroppstemperatur och du kommer börja frysa.

Vet du att du kommer behöva anstränga dig hårt, ha alltid kläder i lager (nedan).

Lager (Layer)

Att klä sig i lager av kläder är det överlägset viktigaste sättet att hålla värmen och undvika nedkylning. På så sätt skapas luftfickor med varm luft och det är bättre än den bästa tjocktröjan som finns.

Det är enkelt att reglera kroppsvärmen genom att ta av eller lägga till ett lager. Här handlar det dessutom inte om att se snygg eller trendig ut. Undvik tajta kläder eftersom litet mellanrum mellan plaggen innenbär mindre luft och det försämrar dessutom luftens cirkulation, det vill säga, svetten stannar kvar på kroppen.

Fokusera på att hålla värmen i de kroppsdelar som utstrålar mest värme; händer, fötter och huvud. Är dessa varma, så klarar kroppen kylan mycket bättre.

Torr (Dry)

Allt detta handlar egentligen om att hålla sig torr, oavsett om vätan kommer från kroppen eller utifrån. Blöt hud blir mycket fortare kall än torr. Blöta kläder kan inte isolera din kropp utan transporterar istället bort värmen din kropp avger.

Har du möjlighet, byt strumpor, handskar, mössa och andra kläder du bär närmast kroppen så fort de blir fuktiga.

Dessa fyra rubriker bildar C.O.L.D (eng. för kyla). Med detta i minnet kommer man att hantera låga temperaturer och hålla sig varm på ett mycket skönare sätt.