DELA

Med allemansrätten får alla friheten att röra sig i skog och mark. Allemansrätten reglerar vad man får göra vid i stort sett alla aktiviteter i naturen. Så här funkar allemansrätten.

Allemansrätten grundar sig i tradition och sedvanor som på senare år skrivits in i lagen. När människor i större utsträckning flyttade till städerna under 1940-talet ansågs det viktigt att fastställa gällande regler för hur allmänheten skulle få tillgång till naturen.

Etableringen av allemansrätten under 1940-talet möjliggjordes av en fritidsutredning som tillsattes 1937. Vad kom man fram till?

Allemansrätten är i textform ganska omfattande och finns tillgänglig på naturvårdsverkets webbsida. Däremot kan man enkelt sammanfatta de punkter som de flesta friluftsmänniskor bör känna till.

Slå upp ett tält

Det går bra att tälta överallt i naturen så länge det inte stör markägaren. Jordbruksmark och annan känslig växtlighet ska undvikas. Om det gäller flera tält som ska slås upp ska markägaren tillfrågas. Åtminstone ett dygn kan du tälta på samma plats, men det finns ingen regel som anger hur länge. Fram till 1950-talet var det endast tillåtet att tälta ett dygn.

allemansrätten tält

Respektera privata tomter

Man ska inte behöva sätta upp staket runt sin tomt för att visa att den är privat. Till tomt räknas det som ligger i anslutning till ett bostadshus. Där får du heller inte passera.

Tyfors

Göra upp eld i naturen

Du får göra upp eld i naturen om det inte råder eldningsförbud i området.Det får inte finnas någon spridningsrisk och eld får heller inte förekomma på klipphällar, då de kan spricka. I naturreservat gäller särskilda regler för eldning.

Nedskräpning

Nedskräpning får inte förekomma. Ta med skräpet när du lämnar platsen. Inga undantag finns.

Uträtta naturbehov

Naturbehov görs i en grävd grop. Toalettpapper ska eldas upp eller grävas ner för att inte blåsa iväg.

Latringrop
Latringrop

Stäng grindar

Du får passera genom hagar där boskap betar på väg genom skog och mark. Stäng alltid grinden efter dig så att boskapen inte rymmer. Någons privata tomt går inte att betrakta som en hage med grind.

hage-2343

Var rädd om naturen

Gå, springa, cykla, rida och åka skidor kan man göra överallt i naturen så länge det inte sker på en plantering som kan skadas.

Vad får man plocka i naturen?

Man får plocka vilda bär, blommor och svamp. Det gäller också nedfallna grenar och torrt ris på marken. Tänk på att vissa växter är fridlysta och får inte plockas. Från växande träd får man inte ta kvistar, grenar, näver, bark och så vidare. Man får heller inte ta upp buskar eller fälla träd.

Vildmark-1

Naturreservat och nationalparker

Inom dessa områden gäller särskilda regler. Det är upp till besökaren att följa dessa som kan avvika från allemansrätten.

Hundar i naturen

Hundar får självklart vistas i naturen. Under perioden 1 mars – 20 augusti är det bäst att hålla hunden kopplad. Det beror på att djurlivet är extra känsligt under denna period.

Hänsyn till andra människor och djur i naturen

Eftersom allemansrätten gäller alla så är det viktigt att alla visas samma respekt. Var försiktig så du inte skrämmer människor och djur med dina aktiviteter.

Båtliv och bad

Man får bada nästan överallt. Undantaget är vid någons tomt eller om det är tillträdesförbud på grund av fågellivet. Man får förtöja sin båt vid en brygga utanför en tomt och även bada där, men det får inte störa eller hindra ägaren.

natur-3344

Motorfordon i naturen

Motorfordon ingår inte i allemansrätten. Terrängkörning utanför väg är förbjudet. Däremot är det oftast tillåtet att köra snöskoter där marken är snötäckt. Parkering av fordon ska ske i direkt anslutning till vägen där det inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

snöskoter-1

Allemansrätten är sedan 1994 inskriven i grundlagen och det är straffbart att bryta mot lagarna som ovanstående riktlinjer grundar sig på.