DELA

Ryssland tillsammans med USA kontrollerar 95% av världens kärnvapenarsenal. Är Rysslands kärnvapen fler än Amerikas? Hur mycket kärnvapen finns det egentligen i Ryssland och kan de användas?

Ryssland har fler aktiva kärnvapen än USA

I siffror har Ryssland fler kärnvapen än USA, men däremot färre fordon för uppskjutning. Enligt de experter som granskat den statistik som kärnvapennationerna utbyter innehar Ryssland 1796 stycken kärnvapen fördelat på 508 fordon.

Världens andra största kärnvapennation, USA, har 1367 kärnstridsspetsar fördelat på 681 fordon.

Vad som däremot inte syns i statistiken är, hur många kärnstridsspetsar varje fordon är kapabelt att bära och avfyra.

Lagrade kärnvapen

På en mängd platser i Ryssland och USA finns lagrade kärnvapen. Dessa betraktas globalt som inaktiva, men kan återställas till fungerande skick. Enligt direktiven i avtalet för SOA-III, får en nation som mest ha 1500 aktiva kärnvapen. De magasinerade vapnen ska således förstöras, men varken USA eller Ryssland har satt någon prioritet på det.

Beräkningar från oberoende experter visar på att Ryssland har cirka 6800 magasinerade kärnvapen, medan USA sitter på ett lager av 7600 stycken.

Få kärnvapen idag mot förut

Under kalla kriget nådde kärnvapenrustningen ett maximum. 1975 förfogade Sovjetunionen över 46.000 kärnstridsspetsar och USA 31.000. Målet för idag är satt till 1500 stycken. Det en förhållandevis stor minskning av världens kärnvapentillgång. Men som tidigare nämnt är målet ännu inte nått.

Gammal och ny teknik

Rysslands strategiska missiler tillhör tekniskt sett de modernaste i världen. 2018 kommer återigen en ny generation, medan dagens missiler togs i tjänst 1997 och 2009.

USA förlitar sig på den 38 år gamla LGM-30G Minuteman-3.

Kärnvapentekniskt världsherravälde 2018

När ICBM RS-28 ”Sarmat” tas i tjänst i Ryssland år 2018 kommer dess tekniska egenskaper att dominera bland de länder som har kärnvapen. Vad som revolutionerar är dess förmåga att flyga suborbitalt, det vill säga att stänga av motorerna medan raketen gör en återflygning genom atmosfären. På så sätt sparas mängder med bränsle och kärnvapnen får en räckvidd som gör att de kan till och med avfyras från Sydpoolen mot valfri plats i till exempel USA.

1 missil – 10 atombomber samtidigt

Dnepr rocket lift-off 1.jpg
CC BY 2.5, Link

Den senaste versionen av raketsystemet Ryssland i dagsläget använder är R-36M2 ”Voevoda”. Grundkonstruktionen är från 1989. En enda raket kan bära 10 kärnvapenspetsar på upp till 750 kiloton.

Vad som försvårar försvaret mot denna är kärnspetsarnas förmåga att sprida sig långväga. 1 missil kan därför avfyra 10 laddningar över USA, som kan träffa olika mål med upp till 3000 kilometers mellanrum. Det betyder att stora delar av ett land kan attackeras samtidigt.

Ryssland har 46 missiler av denna modell i tjänst. Det betyder att 460 städer i stort sett skulle kunna utplånas.

En ny istid

Man beräknar att en ny mindre istid skulle kunna uppstå om man frigör cirka 50 av dagens atombomber på samma gång. Det motsvarar endast 0,3 procent av världens kärnvapenarsenal.