DELA

Pripyat, den största staden runt Tjernobyl har relativt låg strålning, men vissa platser utmärker sig. På en bakgård står en gripklo som användes precis efter att katastrofen var ett faktum.

Gripklon användes under katastrofens första dagar för att lyfta grafitstavar i det raserade kärnkraftverket. En snabbmätning på ena bladet av klon visar 200-350 mikrosievert (0,2-0,35 milisievert) i timmen. Bland personal som arbetar på platser där strålning förekommer tillåts 50 mikrosievert per år. En tandröntgen motsvarar 0,01 milisievert.

Det är således inget som ger en akut strålförgiftning, men att umgås någon längre tid med klon är inget som som rekommenderas. Att sätta sig i klon skulle motsvara en dos på 3000 gånger den normala bakgrundsstrålningen. Och det finns folk som gjort det. Att krypa in i klon ger inte bara strålningsdosen under tiden man sitter där, utan starkt radioaktiva partiklar kommer fastna i hår och kläder som kommer ge en mycket längre exponering.

Bortsett från denna plats är det mig veterligen bara källaren på sjukhuset i Pripyat som har högre strålningsdos i den numera övergivna staden.