Hem Kalla kriget i och runt Berlin

Kalla kriget i och runt Berlin

Under kalla kriget var Berlin en av de mest spännande platser man kunde vara på. Berlin var sedan andra världskriget en delad stad, där två supermakter spände musklerna för att avskräcka varandra. I Berlin var kalla kriget som mest kallt.

Enorma summor satsades på militarisering. Ofantliga mängder soldatera fanns utplacerade från båda sidor och mitt genom Berlin löpte Berlinmuren som ett stort sår genom landskapet.

Här är bilder från några av kalla krigets lämningar i och runt Berlin.