DELA

Världens mest kontroversiella hus finns i småstadsidyllen Braunau am Inn i Österrike. Hur kan ett litet hus som detta leda till så många känsloyttringar? Svaret är att detta var Adolf Hitlers födelsehus.

Centrum, Braunau am Inn
Centrum, Braunau am Inn

Braunau am Inn ligger nästan precis på gränsen mellan Tyskland och Österrike. Det är en idyllisk stad vars gamla bebyggelse restaurerats och underhållits omsorgsfullt.

Vid en stilla vandring utmed huvudgatan bryts plötsligt trottoarens utrymme av en stor sten. För övrigt finns ingen skylt eller liknande som förklarar varför en sten ligger här.Adolf Hitlers fodelsehus-3

Stenen, som kommer från koncentrationslägret Mauthausen, ligger utanför det oansenliga huset på Salzburger Vorstadt 15. I ett intyg från 1890 står att i detta hus bodde Adolf Hitlers föräldrar, Alois Hitler och Klara, tillsammans med Adolf och hans syskon. Huset var på den tiden ett hyreshus.

Var Adolf Hitlers födelseplats låg belägen verkar fram till 1934 varit okänt. Detta år publicerar en lokaltidning en artikel om Adolf Hitler och pekar ut huset på Salzburger Vorstadt 15 som födelsehuset. Adolf Hitlers fodelsehus-4

Artikelns påstående bekräftas inofficiellt när partitoppen Martin Bormann köper huset för partiets räkning. Huset omvandlades till ett slags kulturcenter, med konstgalleri och bibliotek.

När amerikanska styrkor sedermera intog Braunau am Inn 1945 användes huset som utställningslokal kring de fasor som utspelat sig i koncentrationslägren.

1952 återlämnades huset till dess ursprungliga ägare och lokalerna användes som bibliotek, skola och handikappcenter.

Staden Braunau am Inn har av förståeliga skäl velat glömma relationen till Adolf Hitler. Därför finns heller ingen skylt som talar om husets historiska förflutna. En annan förklaring till avsaknad av märkning är att man vill undvika att det blir en slags pilgrimsplats för Hitler-sympatisörer.Adolf Hitlers fodelsehus-2

Det enda som i dagsläget skvallrar om det förflutna är stenen utanför. Den placerades där 1989 på ett initiativ av stadens dåvarande borgmästare.

Huset hade fram till 2014 stått tomt i många år, men numera finns där en utställning om brott begångna av den nationalsocialistiska regimen under Tredje riket.

Inskriptionen på minnesstenen utanför lyder:

”För fred, frihet och demokrati: aldrig mer fascism: miljoner döda påminner oss”

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here