DELA

Ubåtar gick till botten i rasande tempo under andra världskriget, men det finns bara ett exempel när en toalett har sänkt en ubåt. Så här gick det till när den nya toaletten sänkte U-1206.

Att tjänstgöra på ubåt under andra världskriget var mycket farligt. Av 40.000 tyska sjömän stationerade på ubåtar dog 30.000. Sannolikheten att klara sig levande genom kriget var således bara 25%.

Under krig utvecklas tekniken snabbt och den 16:e mars 1944 sjösattes ubåten U-1206 som tillhörde den relativt nya typen av 7C-ubåtar. Dessa ubåtar var utrustade med en ny sorts toalett, som för den tiden, var mycket avancerat. Den krävde till och med att varje besättningsman utbildades i handhavandet. Avloppssystemet var konstruerat med en högtrycksventil och totalt skulle besättningen dela på två toaletter.

Då utrymmet ombord var mycket begränsat i uppdragens början, brukade det betyda att man istället använde den ena toaletten till matförråd.

Den första patrulleringen för U-1206 påbörjades den 6:e april 1945. Man lämnade hamnen i Kristiansand i det tysk-ockuperade Norge för vidare färd mot de brittiska öarna.

Den 14:e april meddelar en besättningsman till kaptenen att det var problem med att använda toaletten. En tekniker tillkallas, men öppnar under inspektionen fel ventil. Mängder av vatten börjar strömma in.

Kapten Schlitt
Kapten Schlitt

Så småningom når vattnet ubåtens batterier som är placerade under toaletten. I kontakt med vatten utvecklade detta enorma batteripaket livsfarliga ångor av klorgas, som också var en stridsgas under första världskriget.

Kaptenen hade inget annat val än att gå upp med ubåten till ytan. I ytläge började man omedelbart pumpa in friskluft, men upptäcktes ganska omgående av allierat flyg. Ubåten skulle vara rena barnleken att sänka för fienden, så kaptenen beslutar om att låta ubåten sjunka.

Besättningen tog plats i gummibåtar och anlände sedermera till den skotska kusten. På färden dit dog tre besättningsmän på grund av svår sjö.

Tre veckor senare kapitulerade Tyskland. Ubåtsvraket upptäcktes under 1970-talet, men någon bärgning har inte skett.