DELA

I den lettiska staden Saldus ligger en av de största tyska soldatkyrkogårdarna utanför Tyskland och den största i Baltikum Här ligger nästan 25.000 tyska soldater, mestadels från andra världskriget.

saldus-frauenburg-soldatkyrkogard-2Kyrkogården har plats för 30.000 gravar, vilket betyder att den snart är full. Nya kroppar hittas konstant på åkrar och i skogar.saldus-frauenburg-soldatkyrkogard-4

De flesta stupade under det som kallas ”Kurland-slakten”, där 50.000 letter och tyskar ställdes mot en offensiv med 400.000 sovjetiska soldater i fem attacker.

Saldus hette fram till slutet av andra världskriget Frauenburg och 1701 fanns här ett slott som blev säte åt den svenske kungen Karl XII.saldus-frauenburg-soldatkyrkogard-3