DELA

Smog i London har länge varit ett problem. Smog orsakas av luftföroreningar i kombination med klimat som skapar rätt förutsättningar. Smogen i London är idag mild mot var den var 1952 – Då dog 12.000 människor inom loppet av några dagar.

Londons smog brukar vara grönaktig och jämföras med en ärtsoppa.

Den 5 december 1952 var en kall dag. Stadens invånare eldade flitigt extra mycket kol för att hålla värmen uppe. Väderförhållandena denna dag var optimala – För att skapa ett enormt giftmoln!

Under dagen minskade sikten till mindre än en meter. Ambulanser och andra samhällsviktiga funktioner slutade fungera. Hela London var lamslaget.

Det enorma molnet med föroreningar, låg kvar över London i fem dagar. När smog-molnet slutligen upplöstes hade upp till 12.000 människor mist livet. Det är mer än vad som dog under de värsta nätterna av blitzen, de tyska bombningarna av London under andra världskriget.

Resultatet av denna katastrof blev ”Clean Air Act”, men den infördes först 1956. Från och med nu begränsades koleldningen kraftigt och bortsett från några mindre dramatiska dagar med kraftig smog, blev levnadsförhållandena i mega-staden lättare.