DELA

Spåren efter 1900-talets dramatiska historia syns extra tydligt i Tyskland. I Nürnberg under Hitler-tiden sparades det inte på något när ”rikspartidagarna” hölls och detta är de omfattande spåren som finns kvar idag.

Den påbörjade kongresshallen.

Rikspartidagarna i Nürnberg, Tyskland, var ett årligt möte som hölls av det tyska ”nazistpartiet”, NSDAP. Från att vid åren 1923-1932 varit mer av ett partimöte, ändrades konceptet när Adolf Hitler såg chansen att genomföra ett propagandanummer. Namnet ändrades 1933 till (fritt översatt) ”tyska folkets rikspartidagar”. Dessa hölls varje år fram till 1938 och ställdes sedan in till förmån för kriget.

Orienteringskarta från 30-talet.

Varför Nürnberg?

De första partidagarna hölls inte i Nürnberg, utan istället i München och sedan 1926 i Weimar. Från 1927 och framåt var Nürnberg skådeplatsen. Nürnberg låg geografiskt gynnsamt och framför allt hade NSDAP starka sympatier inom den lokala poliskåren.

Nutida flygfoto över området.

Adolf Hitler hävdade senare att Nürnberg var lämplig som stad pågrund av sitt historiska förflutna som viktig stad i tysk-romerska riket (existerade år 962-1806).

Enormt område i utkanten av Nürnberg

Platsen där mötena hölls heter på tyska ”Reichparteitagsgelände” och är mycket stort till ytan. Tredje rikets arkitekt Albert Speer planerade området och till ytan är det 16,5 km2. Det består av både storstilade byggnader och gigantiska gräsmattor. Flera byggnader hann dock aldrig att färdigställas.

Dokumentationscentrumet / Museum.

Idag finns ett museum på området som presenterar vad som försegick på denna plats. Museet heter Dokumentationszentrum Reichparteitagsgelände.

Logistiska utmaningar för att ta emot miljoner människor

De styrande i Tredje riket gillade storslagna evenemang som ett led i propagandan. Nu för tiden deltar cirka 200.000 turister varje år på guidade turer i området, men på 1930-talet bevistade miljontals människor platsen på samma gång. De flesta kom dit via den närliggande järnvägsstationen Märzfeld som var byggd för ändamålet.

Kongresshallen från insidan.

Det exakta antalet åhörare när Adolf Hitler talade är oklart, men samtliga källor anger minst en halv miljon. Platsen Zeppelinfeldt, rymde flest antal åskådare samtidigt; upp till 350.000.

Zeppelinfeld sett från tribunen med teoretisk plats för 350.000 personer.

De fyrkantiga betongkonstruktionerna som står runt fältet på bilden nedan är inget mer spännande än toaletter från 1930-talet. En byggnad i samma stil är den före detta stora transformatorstationen som matade ström till fältet. I denna konstruktion inryms numera Burger King.

Toalettbyggnader från 1930-talet.

Skådespelet hade koreograferats noggrant innan för att ge perfekta filmklipp till Leni Riefenstahls propagandafilmer.

Granitsten och arbetare från koncentrationsläger

Områdets största paradgata, Grosser Strasse, är anlagd av granitblock. Granit är en relativt dyr sten att bygga med, men tvångskommenderade arbetare från närliggande koncentrationsläger (främst KC Mauthausen), sänkte kostnaderna.

Granitstenen på Grosser Strasse.

De umbäranden som fångarna fick utstå har resulterat i ett minnesmonument framför Lorenzkirche i Nürnberg.

Efterspelet

Efter att Axelmakterna förlorat andra världskriget och amerikanerna intagit Nürnberg, stod till en början nästan hela anläggningen oanvänd. Vissa av utrymmena användes som ammunitionslager.

I gamla propagandafilmer är det från denna dörr partitopparna klev ut.

Nürnberg blev ju som bekant staden där Nürnbergrättegångarna hölls efter andra världskriget. Troligen hade stadens symbolvärde en viss betydelse när man beslutade var rättegångarna skulle hållas.

Den stora paradgatan tjänstgjorde som militärflygfält. Flera stora gräsytor gjordes om till sport-och fritidsområde för amerikanska soldater och deras familjer och återlämnades 1995 när USA drog tillbaka sina trupper från staden.

Andra stora ytor användes senare som parkeringsplatser vid stora utställningar. Även flera stora festivaler har ägt rum. Kongresshallen används som lageruppställningsplats.

Under 1960-talet, när man började bygga det närliggande bostadsområdet Langwasser och ammunitionslager avvecklades och vissa byggnader sprängdes.

Numera festivalområde.

Åtminstone tre återkommande evenemang hålls årligen på området. Rock am Park är en musikfestival där både Bob Dylan och Deep Purple har uppträtt för över 80.000 personer. FC Nürnberg spelar hemmamatcher här och festivalen ”Volksfest” nyttjar utrymmet.

Kongresshallen igen.

Att besöka Reichparteitagsgelände idag

Som tidigare nämnt besöker varje år en stor mängd turister området som bidrog till några av 1900-talets mest omskrivna händelser. De kvarstående byggnaderna kan man i många fall besöka eller gå upp för. Tribunen vid Zeppelinfeldt var tidigare avspärrad på grund av rasrisken kring de sprickor som bildats när amerikanerna sprängde bort bland annat de yttre tornen. 2008 var tribunen förstärkt och kan numera besökas.

Används numera av Nürnbergs symfoniorkester.

Enklaste sättet att börja vandringen på är att starta vid dokumentationscentrumet. På samma plats inryms också Nürnbergs symfoniorkester. Därefter finns det till stora delar skyltning och information kring de olika byggnaderna, vad de var och vad de användes till. Räkna med att ett besök åtminstone tar två timmar och bra promenadskor rekommenderas.

För alla historieintresserade är detta en riktigt bra historielektion.

Framtiden för det kontroversiella området har varit omdiskuterat. Vissa hävdade att det skulle rivas, men slutligen investerades pengar för att säkra upp området och presentera det som ett stort open air-museum. Dessutom är parkområdena populära för motionärer. Så kolloserna lär bli kvar ett tag…