DELA

En krigskyrkogård är en märklig plats. Det är svårt att greppa omfattningen av en viloplats där så många dött på ett våldsamt sätt. Ofta är det tusentals namn uppradade. Lettlands största krigskyrkogård i Lestene är inget undantag.

Lestene-1002I den lilla orten Lestene, cirka 8 mil från Riga, ligger Lettlands största krigskyrkogård som är kombinerad med ett monument. Till skillnad mot de flesta andra gravplatser nyinvigdes denna så sent som 2003, vilket också syns på designen.Lestene-1003

2003, låg här 7360 stupade från den lettiska legionen som också var underställd Waffen-SS. Antalet har sedan dess ökat i hög takt, allteftersom nya kroppar hittas på de gamla slagfälten.

Gemensamt för personerna i Lestene är att de stupade mellan 1944-1945. Runt monumentet löper en vägg med namnen på de stupade. Idag är över 11.000 namn inristade och det finns plats för totalt 20.000.Lestene-1004

2016 kommer åtminstone 236 nya namn att tillkomma. Det beror på att Lettland och Ryssland ingått ett avtal om utväxling när kvarlevor från andra världskrigets soldater hittas.

De lettiska SS-förbanden har undkommit en stor del att de anklagelser om förbrytelser som andra SS-förband utpekats för. Det handlar till mestadels om att Lettlands reguljära armé knappast hade någon möjlighet att möta Sovjet i strid. Istället anslöt sig de letter som ville slåss för ett självständigt Lettland till SS. Samtidigt fanns det kommunistiska letter som välkomnade och underlättade för inrullande sovjetiska trupper.Lestene-1005

Förutom lettiska SS-soldater ligger många partisaner begravda här. Grupper av partisaner fortsatte att strida mot Sovjets ockupation med gerillakrigsföring, långt efter att andra världskriget slutat.Lestene-1006

I de andra Sovjet-ockuperade länderna fanns liknande rörelser. I Polen verkade ”Skogsbröderna” som var en sammanslutning soldater som utförde attentat och sabotage mot sovjetiska trupper. Skogsbröderna antas varit verksamma ända fram till 1955.

Mark förberedd för nya gravar
Mark förberedd för nya gravar

Sitt namn fick de från att de oftast var lokaliserade djupt inne i de polska skogarna. För de skogsbröder som tillfångatogs väntade med stor säkerhet döden.