DELA

I andra världskrigets koncentrationsläger höll man ofta män och kvinnor åtskilda. Ravensbrück var inget undantag. Genom lägrets portar passerade 132.000 kvinnor.

Krematorieugnar
Krematorieugnar

Huvudläger för tvångsarbetande kvinnor

Ravensbrück byggdes 1938 då behovet att internera kvinnor ökade kraftigt. Det närliggande lägret Lichtenburg var sedan länge överfullt. Det tog cirka ett år för inkommenderade fångar från Sachsenhausen att färdigställa området.

1939 fanns de första kvinnliga fångarna på plats. Lägret expanderade snabb och behovet av (billig) arbetskraft till den tyska rustningsindustrin var stort. Den första tillverkningsindustrin som uppfördes i lägret var textilverkstäder, helt i SS:s regi.

Företaget Siemens, som på den tiden hette Siemens & Halske, byggde 1942 en fabrik på området.

Till slut utgjorde Ravensbrück navet i ett nätverk av 40 stycken koncentrationsläger. I de externa lägren fanns ofta andra industrier och fångar transporterades godtyckligt sinsemellan efter behov.Ravensbruck-3

Vilka fångar fanns i Ravensbrück?

Som tidigare nämnt utgjordes fångarna främst av kvinnor. Det fanns en liten avdelning för män, som fick utföra de mest fysiskt ansträngande arbetena. Under de sex år som lägret var aktivt registrerades 132.000 kvinnor och barn samt 20.000 män.

Majoriteten av kvinnorna kom från Polen, vilket i siffror innebär 40.000. Resten, 25.000 från Sovjet, 25.000 från dåvarande Tyskland, 9.000 ungerska judinnor och slutligen 8.000 kvinnor från Frankrike.

Kvinnorna fick olika klassificeringar så som ”politiska, kriminella, asociala, zigenare och judar”. Störst andel fångar tillhörde klassificeringen ”bibelforskare”, vilket var likställt med att tillhöra Jehovas vittnen. I den manliga delen av lägret fanns även internering av homosexuella.Ravensbruck-4

Från arbetsläger till dödsläger

1942 började kriget gå sämre för Tyskland. Krigsindustrin behövde ofantliga mängder material i form av persedlar och annat till soldaterna. Förhållandena blev märkbart sämre i lägret. Man utökade antalet fångar, samtidigt som Ravensbrück blev ett träningsläger för SS kvinnliga vakter.

Tusentals nya kvinnor anlände regelbundet och barackerna blev överfulla. I perioder hyrdes delar av fångarna ut till olika projekt eller privata företag, samtliga inom vapenindustrin.

Fångar som blev utmattade och inte längre var kapabla till att arbeta, skickades tillbaka. I det överfulla Ravensbrück var det som en dödsdom att bli tillbakaskickad då sjukdomar som difteri, tyfus och tuberkulos härjade obehindrat. Även rena avrättningar och medicinska experiment uppges ha förekommit. Antal dödsoffer beräkna till 28.000 personer.Ravensbruck-5

Hårt arbete inom bygg- och bordellverksamhet

Mängder av kvinnor marscherade dagligen ut genom lägerporten. Arbete skulle utföras i området kring lägret och bestod ofta av olika byggprojekt. Antalet förolyckade kvinnor i det hårda arbetet ansågs så småningom som ”slöseri”. Byggprojekten fick senare istället utföras av män från den lilla mansavdelningen i Ravensbrück.

Kvinnorna fick mycket krävande kvoter som skulle uppnås inom textilindustrin i lägrets verkstäder. Arbetspass på 12 timmar samt prygling för de som inte uppnådde det dagliga betinget vittnar tidigare fångar om.Ravensbruck-6

Runt årsskiftet 1942/43 inrättade SS lägerbordeller i flera koncentrationsläger. På dessa bordeller tjänstgjorde kvinnliga fångar. Dessa skulle verka som en motivation bland de manliga fångarna och utgick ett besök inte i form av belöning, så kostade det 2 mark. Många kvinnorna blev lovade att bli frisläppta om de anmälde sig till bordellverksamheten.

Ravensbrück var i drift ända fram till krigets sista veckor. Man försökte att evakuera lägret med en så kallad ”dödsmarsch”, för att undkomma röda armén. När röda armén kom till platsen fanns 2.000 fångar kvar i exceptionellt dåligt skick.

En del av lägerfångarna togs till Sverige i de vita bussarna och inkvarterades på Malmö konstmuseum, som tillfälligt gjorts om till sovsalar.

Ravensbrück idag – 90 kilometer norr om Berlin

Ravensbrück tillföll efter andra världskriget Sovjet. Det skvallrar den sovjetiska stridsvagnen modell T-34 som står som monument vid lägrets infart.Ravensbruck-7

Idag är Ravensbrück museum och minnesplats. En del av byggnaderna finns bevarade med permanenta utställningar.