DELA

”Det moderna, fullkomligt nutida, ideala och lätt utbyggbara koncentrationslägret”, sa Himmler när han beskrev Sachsenhausen. Sachsenhausen var ett koncentrationsläger nära Berlin och genom porten har över 200.000 människor vandrat. Många kom aldrig ut.

Sachsenhausen-2
Porten in till Sachsenhausen

Sachsenhausen är beläget i staden Oranienburg som ligger cirka 30 kilometer utanför Berlin. Koncentrationsläger Sachsenhausen var det första i sitt slag som anlades just för att fungera som koncentrationsläger.

Närheten till Berlin gjorde att de flesta fångar härstammade från tremiljonersstaden.

Sachsenhausen-1

Sachsenhausen togs i bruk 1936 och till en början bestod internerna av allt från kriminella, politiska motståndare och icke-tyskar.

När Andra världskriget startade blev istället ryska krigsfångar den dominerande kategorin bland de internerade. Avrättningar genom olika metoder förekom och 1941 uppges 12.000 ryska krigsfångar dödats. 1942 tillkom exekutionsrum, gasrum och krematorium i lägret.

Sachsenhausen-3

Trots stora dödssiffror hade Sachsenhausen karaktären som arbetsläger. Fångarna arbetade bland annat med tegeltillverkning och falskmynteri. Falskmynteriet bestod i tillverkning av brittiska pund som spreds inom brittiskt territorium. Det var ett försök att försvaga den brittiska ekonomin genom inflation.

I april 1945 beordrades evakuering av lägret, och de fångar som fortfarande levde fick börja marschera mot nordväst. Mängder av människor omkom under marschen köld, utmattning eller bestraffningar.

Fram tills våren 1945 hade 30.000 människor omkommit i lägret regi, varav de flesta var sovjetiska krigsfångar.

Sachsenhausen-4

När den sovjetiska armén tagit kontroll över östra Tyskland fortsatte man att bedriva lägerverksamhet i Sachsenhausen, som fick stå kvar i befintligt skick.

Till en början fylldes lägret av tyska krigsfångar, men dessa byttes ut i snabb takt. 1948 bestod majoriteten av fångarna av personer som anklagats för brott mot den sovjetiska ockupationsmakten.

Sachsenhausen-5
Det sovjetiska monumentet

Några officiella siffror presenterades aldrig, men enligt informationen i Sachsenhausens museum anges runt 60.000 fångar mellan 1945-1950.

Av dessa beräknas över 12.000 omkommit på plats genom våldshandlingar. Efter Sovjetunionens fall hittades massgravar med 12.500 kroppar som anses härstamma från det sovjetiska styret.

När lägret stängdes 1950 förflyttades en stor del av fångarna till Gulag-lägren.

Sachsenhausen-6
Krematorium

Idag är Sachsenhausen ett museum. På platsen finns också flera byggnader bevarade och i dessa pågår utställningar. I mitten reser sig ett högt sovjetiskt ”befrielsemonument”.

Ett besök här lämnar ingen oberörd.

Officiell webbsida (eng)