Hem Historia Kalabaliken i Bender – Vad hände och hur är det idag?

Kalabaliken i Bender – Vad hände och hur är det idag?

DELA

Kalabaliken i Bender, är en berömd strid, där Sveriges dåvarande konung Karl XII och ett 40-tal man hamnade i luven på 600 turkiska soldater i nuvarande Moldavien. Året var 1713. Så här ser platsen ut idag.

bender-17Kungen flyr!

Efter nederlaget i Poltava 1709, där större delen av den svenska armén gått under, flydde Karl XII med 1500 västerut. De slog läger utanför staden Bender som på den tiden hade en betydande fästning.

Från slottets utställning
Från slottets utställning

Bender låg i det dåvarande Osmanska riket och styrdes av turkar. Till en början accepterade de svenskarnas besök. Osmanerna uppskattade att Sverige låg i krig med Ryssland, eftersom Ryssland även var fiende till det Osmanska riket.

Sverige styrs från BenderTransnistrien-Bender-19

Under en fyraårsperiod styrdes således Sverige från det som idag är Moldavien (och utbrytarrepubliken Transnistrien). Otaliga ordonnanser fick färdas de 160 milen till Sverige med olika order från kungen. Att kungen inte återvände till Sverige berodde på att man egentligen bara ville invänta ett tillfälle för att anfalla Ryssland på nytt. Samtidigt var resvägen tillbaka alltför farlig.

bender-12
Vy mot platsen för svensk-lägret.

Dessutom var det svårt att hitta en säker tillbakaväg till Sverige. Man fick helt enkelt stanna.

Bender är idag en stad i utbrytarrepubliken Transnistrien. Antal invånare är ca. 97.000 och elektronik- och livsmedelsindustri är den dominerande näringsgrenen.

Försök att hämta hem kungen

Det gjordes försök att undsätta kungen. I Sverige ansågs det vara en stor brist att kungen inte kunde följa de politiska strömningarna i Västeuropa från lägret i Bender. Man ville helt enkelt ha hem honom. Bland annat 1712 genomfördes ett försök, men den armé som skulle komma till kungens undsättning slogs brutalt ner i Tönning.bender-16

Turkarna får nog

Turkarna började tröttna på Karl XII. Tidigare hade de sett den svenske kungen som en tillgång, men de förstod sedermera att Sveriges invasionsarmé i stort sett blev förintat i Poltava. De började betrakta honom som en parasit.

1 februari 1713 fick turkarna nog. Karl XII skulle jagas iväg med vapen. Turkarna anföll konung Karls läger med 600 man. I lägret fanns förutom kungen cirka 40 svenska soldater. En intensiv strid påbörjades.bender-13

Svenskarna hade fördel av att under flera års tid förbättrat lägret. Karl XII hus var gjort i sten och runt omkring huset stod sex pilformade redutter. Detta försenade effektivt den osmanska avvisningen som bara hade gammalmodiga artilleripjäser att tillgå.

Bland kungens soldater fanns en stark disciplin, träning och modern utrustning som inte turkarna hade räknat med. Turkarna hade dessutom order om att ta Karl XII levande, vilket gjorde att de fick slå till med reducerad kraft.bender-20

Så småningom kunde försvaret av lägret inte längre hållas. Fienden var alltför övermäktig och kungen flydde. Dock kom han inte så långt innan han snubblade och togs till fånga.

Karl XII fångas och släpps

Ingången
Ingången

Efter över ett år i fångenskap hade Karl XII till slut förhandlat fram ett frisläppande. Men vägen hem var farlig. Kungen behövde garantier mot att inte bli kidnappad och dessutom behövde han någon som sörjde för mat och husrum under långa vägen till Sverige.

Inte läge att snubbla
Inte läge att snubbla

Kungen fick låna pengar från osmanerna samt fick även bidrag från européer bosatta i Konstantinopel (idag Istanbul). För att garantera att pengarna skulle återbetalas följde även osmaner med i följet.bender-15

Avfärd skedde i augusti 1714 och i september samma år hade kungen med sällskap åter nått svensk mark som på den tiden var staden Stralsund i Nordtyskland.

Borggården
Borggården

Svenska språket fick ett nytt ord

Som resultat av kalabaliken i Bender fick svenskan ett nytt ord. ”Kalabalik” betydde på turkiska ”folksamling”, men i svenska sammanhang fick ordet innebörden av ”förvirring” eller ”stor oreda”.bender-11