DELA

Den okände soldatens grav är en symbolisk plats för alla stupade soldater som inte har någon grav. Traditionen att anlägga en plats där saknade, försvunna och oidentifierbara kroppar hedras är en tradition som startade efter första världskriget.

Den okände soldatens grav-2
Marshall Józef Piłsudski-torget i Warszawa. Innehåller kvarlevor av soldat som stupade 1918-1920.

Den 11:e november 1920 var det två år sedan vapenstilleståndet mellan stridande parter i första världskriget undertecknades. Som en symbolisk handling begravdes en soldat i Paris under Triumfbågen och en på Westminister Abbey i London.

Detta blev starten för denna plats som idag återfinns i många länder i världen som varit inblandade i blodiga krig.

Bukarest
Bukarest

Syftet med den okände soldatens grav har varierat genom tiderna. Idag förekommer den mest ärliga varianten på de flesta platser, det vill säga en grav som hedrar alla soldater.

I Sovjet och dess satellitstater användes den okände soldatens grav oftast till att framhäva röda arméns roll i andra världskriget.

Chisinau
Chisinau

Gemensamt för dessa gravar är att de räknas bland ett lands viktigaste monument och de flesta har hedersvakt 24 timmar om dygnet.

Den okände soldatens grav fungerar därför som en plats ditt anhöriga, som inte har någon personlig grav att gå till, kan minnas sin stupade släkting.