DELA

Bluetooth är idag en standard för trådlös överföring, men hur kommer det sig att ordet ”blåtand” blev synonymt med detta?

Innan 1996 fanns ingen standard för trådlös överföring mellan enheter så som mobiltelefoner och datorer. De stora giganterna Intel, Ericsson, Nokia och Toshiba satte sig 1996 vid förhandlingsbordet och arbetade med det som skulle bli Bluetooth/Blåtand. Tekniken skulle fungera oavsett tillverkare.

Utvecklingen av tekniken bakom Bluetooth skedde till största del i Lund, men namnet kom from Intel. Jim Kardach, utvecklare på Intel. Han hade redan 1994 presenterat namnet i samband med en presentation av den nya tekniken.

Alla företag var inte involverade från början, men de fick helt enkelt acceptera namnet i slutändan.

Jim Kardach uppmärksammade namnet efter att ha läst klassikern Röde orm. Han imponerades av vikingakungen Harald Blåtands vision om ”enade Skandinavien”. Med blåtandsteknologin såg Kardach att företagen kunde enas om en gemensam standard på liknande sätt.

Symbolen för Bluetooth

Symbolen för Bluetooth är faktiskt Haraldblåtands initialer. Helt enkelt ”H” och ”B” i runskrift.