DELA

Rumänien är än idag hårt präglat av arvet efter diktatorn Nicolae Ceauşescu. Ceauşescu styrde Rumänien med järnhand via en egen variant av kommunism och socialism under åren 1967-1989. Så här gick det till.

Vem var Nicolae Ceauşescu?

Nicolae Ceauşescu föddes i en fattig jordbruksfamilj 26 januari 1918. Ceauşescu satsade mot att bli skomakare, men under 1930-talet ändrades hans öde när han gick med i kommunistpartiet.

Eftersom Rumänien var allierat med Tyskland under början av Andra världskriget, resulterade det i att kommunistfunktionärer i Rumänien sändes till interneringsläger. Efter att Sovjet intagit Rumänien 1944 gjorde Ceauşescu en kometkarriär inom Partiet.

För Ceauşescu del började det med en ordförandepost inom ungdomsförbundet, för att 1947 bli medlem i regeringen som jordbruksminister och sedan försvarsminister. Det allra högsta skiktet i samhället nådde han 1954 då han via centralkommittén blev en del av politbyrån. Politbyrån var inom det sovjetiska samhället det högsta beslutande utskottet.

Ceauşescu höll sig kvar vid sin position. Detta lönade sig 1967. Då blev han president, och kunde härska oinskränkt.

Nicolae Ceauşescu som president

TimbruNicolaeCeausescuDet var alltid svårt för andra länder att veta var man hade Rumänien. Ceauşescu kritiserade öppet Sovjetunionen, vilket gjorde honom populär bland länderna i väst.

Rumänien räknades som en del av Sovjetunionen, men tack vare Ceauşescu:s inviter bidrog länderna i väst med bland annat stora lån och handelsavtal.

Standarden i Rumänien ökade vilket även påverkade Ceauşescus popularitet. Dock så fanns det en annan sida av myntet. Ceauşescu var en envåldshärskare och precis som andra diktatorer led han av paranoida drag.

Den fruktade säkerhetstjänsten Securitate

Symbolen för Securitate
Symbolen för Securitate

Securitate var den hemliga fruktade polisen och precis som Stasi och KGB skydde de inga medel för att säkra statens fortlevnad. Arresteringar för påhittade brott, tortyr och mord var en del av säkerhetspolisens vardagliga arbete.

11.000 agenter försåg organisationen med information. Denna kompletterades även med observationer från Securitates 500.000 angivare. Då Rumänien hade en befolkning på 22 miljoner gick det således tätt med personal från hemliga polisen ute i samhället. Man kunde inte lita på någon.

Precis som att våld var en av arbetsmetoderna, utförde Securitate även omfattande psykologisk krigföring bland befolkningen. Regelbunden avlyssning skedde. Med denna metod kunde man sprida rykten för att orsaka splittring mellan olika oppositionella grupper.

Obekväma personer försvann spårlöst. Securitate experimenterade bland annat med höga doser av röntgenstrålar på personer som var besvärliga. Dessa var ovetande om strålningen och förhoppningen inom Securitate var att dessa personer skulle utveckla cancer.

Ceauşescus storhetsvansinne

Ceauşescu uppskattade pampiga byggnationer som kunde odla personkulten kring honom.

Presidentpalatset med 2000 rum
Presidentpalatset med 2000 rum

1982 besökte Ceauşescu Nordkoreas huvudstad Pyongyang och blev imponerad av de breda avenyerna och mäktiga husen. Han beslutade att Rumäniens huvudstad Bukarest skulle transformeras på ett sätt som liknade Pyongyang.

En sjättedel av Bukarest, 50.000 lägenheter, revs för att göra plats åt de storslagna planerna. Det skulle bli ett maktcentrum utan dess like och mitt i detta skulle skulle presidentpalatset stå med sina 2000 rum.

Breda avenyer skapades
Breda avenyer skapades

Mängder av kulturhistoriska byggnader revs till förmån för detta.

Alla motståndare förföljdes effektivt. Lagliga möjligheter till kommunikation mellan medborgarna var starkt begränsat. Att inneha en skrivmaskin krävde statligt tillstånd.

Tvångsindustralisering infördes när Ceauşescu tvinga boende i 7000 byar att flytta in till städerna. Befolkning i städer är lättare att kontrollera och i och med detta uppkom problemet med Rumäniens gatuhundar.

Bukarests tunnelbana hade konstruerats med detta ändamål i tanke. I många andra ständer är tunnelbanan planerad för att man smidigt ska kunna ta sig runt i de centrala delarna. I Bukarest var den istället anlagd så att det gick enkelt att slussa arbetare från förorterna till fabriker.

Rumäniens största kris

Ceaușescu låg bakom den stora krisen i Rumänien som under 1980-talet orsakade mycket lidande. De frikostiga lånen som Rumänien fått under 1970-talet skulle nu återbetalas för att åter göra Rumänien till en självständig nation.

Ceausescu-6
Ett icke färdigställt projekt av Ceausescu. Detta skulle bli en vattenreservoar

Ceaușescu beordrade som beskrivet ovan rivning av över 7000 byar för att sedan inkvartera dess invånare i nybyggda betonghus, men pengarna tog slut innan alla hade fått tak över huvudet.

Krisens mest allvarliga skede inträffade när livsmedelsbrist drabbade hela landet. För att snabbt få in kapital till lånen, såldes hela den inhemska jordbrukssektorn.

Elransonering infördes, och de flesta andra produkter saknades också. Ingenting fick nämligen importeras. Ansåg samhället att något behövdes, skulle det tillverkas inom landet. Därför byggde man upp flera fabriker, som var specialiserade på enbart vissa produkter. Ibland var dessa produkter väldigt onödiga med tanke på omständigheterna, och den samhällsekonomiska nyttan blev således noll.

Ceaușescu avsätts och dödas

Ceaușescu insåg inte att han levde på lånad tid. Han trodde att den protestvåg som drabbat övriga länder i östblocket skulle undgå Rumänien.

Trots detta började demonstrationer mot Ceaușescu regim. Dessa protester fick sitt stora genomslag då regimens styrkor började skjuta mot obeväpnade demonstranter. Detta var 16 december 1989.

Protesterna kulminerade utan att Ceaușescu insåg allvaret. Istället åkte han på ett statsbesök till Iran. Till sina trogna lämnade han order om att skoningslöst slå ner allt motstånd under tiden han var på resa.

Ceausescu-7
Revolutionstorget; Platsen för Ceausescus sista offentliga framträdande

Den 20 december var Ceaușescu tillbaka i Rumänien. Denna dag skulle han göra ett framträdande i Bukarest i direktsändning. Platsen för detta framträdande heter idag ”Revolutionstorget”.

Trots att Ceaușescu och hans fru Elena, hade hyrt tusentals regimsympatisörer och ställt dem längst fram, överröstades Ceaușescu av det vanliga folkets burop.

Talet blev en katastrof. Det sändes i direktsändning och gick inte att censurera. Ceaușescu lovade flera reformer, men inget ville stoppa buropen. Istället avslutades talet tidigare än planerat och militären gick till attack mot demonstranterna.

Våldsamheterna eskalerade och den 22 december tappade militär och säkerhetstjänsten kontrollen. Demonstranterna stormade Centralkommitténs byggnad där Ceaușescu gömt sig.

Hundratusentals rumäner såg Ceaușescu med sin fru Elena fly från byggnaden i helikopter.

Helikoptern skuggades dock av militären som bytt sida och där helikoptern landade tillfångatogs paret Ceaușescu.

I en improviserad rättegång anklagades Ceaușescu med fru för bland annat folkmord och korruption. De dömdes till döden mot sitt nekande, och arkebuserades direkt efter. Hela processen sändes i TV.

Ceaușescu fruktade säkerhetspolis fortsatte våldsamheterna under några dagar, innan de slutligen nedkämpades av regimkritiker.

Än idag lever de omskakande dagarna i december 1989 kvar hos de flesta rumäner och spåren av revolutionen syns fortfarande tydligt som bilderna nedan visar. Bilderna är från centrala Bukarest.

Ceausescu-5

Ceausescu-4

Ceausescu-3