DELA

Nu är det dags att skjuta på den nya enorma kupolen som ska omsluta det havererade kärnkraftverket i minst 100 år till. Bygget tillhör de största rörliga objekten som någonsin konstruerats.

Den nästan färdiga sarkofagen, augusti 2016
Den nästan färdiga sarkofagen, augusti 2016

Fram till nu har den starkt radioaktiva reaktor 4 i Tjernobyl varit täckt av betong. När man kapslade in reaktorn i betong beräknades hållbarheten till 30 år. De senaste åren har dock sprickor upptäckts och radioaktivitet läcker ut. Att enbart täta dessa skulle inte vara nog, utan man skjuter bara upp risken för en ny Tjernobylkatastrof.

Mycket radioaktiv strålning

Fortfarande är strålningen hög, 200 meter från reaktorn som den första bilden visar. De som arbetar på platsen, jobbar i perioder för att sedan vara lediga en längre tid så att exponeringen för strålning inte blir för konstant.

Reaktor 4, källan till katastrofen
Reaktor 4, källan till katastrofen

Enormt bygge

För att undvika en ny katastrof har 46 givarländer varit med och sponsrat ett enormt byggprojekt – Den nya sarkofagen i stål som ska täcka reaktorn. Det är en enorm koloss som är 257 meter bred, 162 meter lång och väger 36.000 ton.

Den nya sarkofagen har byggts på en plats som sanerats från strålning och ligger 300 meter från reaktor 4. Detta för att inte riskera hälsan för de nästan 2000 personerna som arbetat med projektet.

Det sista som återstår är att flytta den gigantiska konstruktionen, vilket görs på en specialbyggd räls av teflon och hydraulik.

Reaktor 4 med den nya sarkofagen i bakgrunden
Reaktor 4 med den nya sarkofagen i bakgrunden

Robotar gör det farligaste arbetet

Sverige har varit med och bidragit till konstruktionen som kostat över 2,15 miljarder euro. Den nya sarkofagen ger också nya tekniska möjligheter för att minska risken för spridning av radioaktiva ämnen. Från utsidan ska man kunna styra robotar som arbetar med att avlägsna hög-radioaktivt avfall. Man beräknar att det finns kvar cirka 100 ton hög-radioaktivt uran och plutonium på olycksplatsen.

Byggarbetare på väg kärnkraftverket
Byggarbetare på väg till kärnkraftverket

Förseningar och snömassor

Den nya kapseln skulle egentligen varit klar redan under våren 2016, men brist på erfarenhet har varit något som saktat ner arbetet. Någon liknande konstruktion har aldrig tidigare byggts.

Vintern 2013-2014 var det onormalt mycket snö, vilket resulterade i att snömassorna raserade delar av taket på den gamla betongsarkofagen. Mängder av radioaktiva partiklar blev återigen utsläppta i luften.

Anläggningen SF-2 där det farligaste radioaktiva avfallet ska lagras
Anläggningen SF-2 där det farligaste radioaktiva avfallet ska lagras

Sista chansen att få se den världsberömda reaktor 4 är således nästan över.