DELA

I Sverige har man inte flest semesterdagar. Inte heller i något annat land i Norden. Hur ser det ut i världen med antalet semesterdagar? Här är några intressanta exempel på hur olika länder löst det med antalet semesterdagar.

Klicka här för att se datum för helgdagar i Europa.

SverigeI Sverige har vi lagstadgade 25 semesterdagar. Av dessa har du rätt att ta ut 20 av dagarna som sammanhängande veckor under juni, juli eller augusti. Ingen arbetsgivare får tvinga dig till obetald semester. Och varje år får du spara 5 semesterdagar.

 

USAI USA har man 0 (noll) semesterdagar. Det är istället upp till arbetsgivaren att bestämma antalet. Undersökningar visar att de flesta efter Efter 1 år på arbetsplatsen har man i genomsnitt 10 dagars betald semester. Samtidigt tyder mycket en fjärdedel av alla amerikanska arbetare inte har någon betald semester alls.

JapanI Japan har man 10 dagar som grund. Japaner är ju kände för sin kärlek till semester och resa, men faktum är att 2013 tog var sjätte japan inte ut någon semester alls. Myndigheterna har därför börjat föra diskussioner kring om det ska bli obligatoriskt att ta ut minst 5 semesterdagar per år. Detta för att undvika utbrändhet hos befolkningen.

UngernI Ungern är grunden 20 semesterdagar. Dessa ökar sedan ju äldre man blir och beroende på antalet barn man har. Ett barn ger två semesterdagar och minst 3 barn ger sju dagar extra.

 

RumänienI Rumänien har man som standard 20 semesterdagar. För personer som är handikappade, minderåriga eller arbetar med riskfyllda saker, tillfaller extra semesterdagar utöver de 20 grunddagarna.

 

BrasilienI Brasilien får man semesterdagar efter närvaro. Om man har varit borta mindre än 5 arbetsdagar på ett år får man 30 dagar. Har man däremot varit borta över 24 arbetsdagar på ett år, får man bara 12 semesterdagar.

 

LibyenI Libyen blir man rejält belönad om man fyllt 50 år eller jobbat i 20 år. Då har man rätt till 45 dagars ledighet. För övriga gäller 22 dagar.

 

Flest dagar har man i…

RysslandRyssland med 28 semesterdagar.

 

 

EnglandOch i England som också har 28 semesterdagar.