DELA

Skulle du tillbringa en timme på stranden vid världens mest förorenade sjö, Karatjaj-sjön, så blir det bland det sista du gör i livet. Här är nämligen den radioaktiva strålningen extrem. 

Innan kärnvapen-eran började var det ingen som visste att Karatjaj-sjön skulle bli känd för en sak som knappast lockar några turister. Sedan 50-talet har Karatjaj-sjön varit världens mest förorenade sjö.

Kärnvapentillverkning

Året var 1951, och kampen för att rusta upp med mängder av kärnvapen var som mest intensiv mellan Sovjet och USA. Varken Sovjet eller USA hade tid att ta någon vidare hänsyn till naturen. USA genomförde provsprängningar i närheten av Bikiniöarna och Sovjet skapade miljökatastrofen Karatjaj-sjön.

Vid floden Karatjaj (Карача́й) som löper ut i den lilla Karatjaj-sjön anlades upparbetningsanläggningen Majak, som skulle tillverka plutonium. Man behövde komma ikapp USA:s upprustning, och arbetade här dygnet runt i vad som kom att bli sju reaktorer.

Dumpning av radioaktivt avfall

Som av alla andra industrier blev det självklart restavfall och andra slaggprodukter. Hur dessa skulle tas omhand, var ingen som räknat ut.

Under tre år dumpades i den lilla sjön stora mängder högradioaktivt avfall. Efter de tre förödande åren fortsatte man i 30 år till att dumpa lågradioaktivt avfall. Någon sanering skulle aldrig kunna bli möjlig.

Problemet sprider sig

Själva dumpningsplatsen i sjön är bara 0,5 kvadratkilometer, men har redan spridit 5 gånger mer radioaktivitet än hela Tjernobylområdet.

På 1970-talet började de stora problemen, som skulle drabba många oskyldiga människor. Plötsligt krympte sjön från 0,5 kvadratkilometer till blotta 0,15 kvadratkilometer. Mängder av radioaktivt stoff fanns där det tidigare var sjöbotten.

Detta spreds nu som damm med vinden. En halv miljon människor blev indirekt påverkade av det livsfarliga dammet. Hur många som blev sjuka efter exponeringen finns det idag inga siffror på.

Nödlösning

Sovjetiska myndigheter tog till desperata åtgärder för att stoppa det radioaktiva dammet. Sjön fylldes med 10.000 ihåliga betongblock. Dessa skulle förhindra att ytterligare damm spreds med vinden. Idag har man fyllt sjön med ännu mer betong.

Strålningen från sjön i dagsläget är idag 6 millisievert i timmen. Man anser att 3-4 millisievert under en timme ger en dödsrisk på 50%. Någon människa kommer nog aldrig kunna eller vilja bo vid denna fördömda sjö.