DELA

Ruhrområdet är en mäktig industriregion i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Ruhrområdet är Europas industriella centrum och här samsas upp till 10 miljoner människor.

Rhen
Rhen

Ruhrområdet ligger till största del öster om floden Rhen. För besökare från mer glest befolkade platser brukar den sammanhängande urbana miljön imponera. Man kan köra mil efter mil genom ständig bebyggelse. Landsbygden mellan städerna är sedan länge bebyggd och de stora städerna har vuxit ihop.

Omfattande transportmöjligheterRuhr-trafik

Ruhr har det mest utbyggda motorvägsnätet i Europa. Över 10 olika motorvägar korsar varandra. Motorvägarna är byggda i ett rutnät i regionen, vilket underlättar för såväl lokal trafik som genomgående trafik.

Utanför staden Bochum finns en av Autobahns bästa sträckor för att testa bilars prestanda på riktigt. Tidiga söndagsmornar kan man se exotiska sportbilar som susar förbi i nästan 300km/h på de långa raksträckorna.

Dortmund och Düsseldorf är de två största internationella flygplatserna, men närheten till Köln ger ytterligare möjligheter för flygpassagerare.

En del av världens största spårvagnsnät.
En del av världens största spårvagnsnät.

I Ruhr finns världens största spårvagnsnät.

Europas största inlandshamn finns i Duisburg. En kaj på cirka 150 meter är för övrigt platsen som namnet Ruhr härstammar ifrån.

Stora städer

Dusseldorf-full-hd
Düsseldorf

I området finns det gott om stora städer. Några av dessa är Essen, Dortmund, Düsseldorf och Duisburg. Invånarantalet imponerar inte på pappret och kommer sällan över en halv miljon. Det är förstås innanför stadsgränserna. Räknar man hela storstadsområdet blir invånarantalet betydligt större.Essen-centrum-hd

5,2 miljoner människor uppges bo i Ruhr, men räknar man den sammanhängande bebyggelsen hamnar siffran på 10-12 miljoner invånare.

Varför så mycket folk?essen-gatuliv

Anledningen till de höga befolkningssiffrorna i Ruhr går att härleda till industrialiseringen i slutet av 1800-talet. 1837 påbörjades kolbrytning vilket resulterade i att järn- och stålindustrin expanderade fort. Många arbetstillfällen skapades vilket i sin tur stimulerade inflyttningen.

Ockupationer och nedgång

Efter Tysklands nederlag i första världskriget ockuperade Frankrike och Belgien Ruhrområdet 1923-25.

1945 var de flesta städer och fabriker i ruiner efter de allierades bombningar. Industrierna återuppbyggdes nästan omgående.

Under 1970-talet började kol, järn och stålindustrin att gå allt sämre. Flera gruvor lades ner och arbetslösheten ökade. Den tunga industrin har inte återhämtat sig sedan dess. När de hård centrerade industrierna gick för högvarv, var det sällan solens strålar nådde ner till marken i Ruhr. Ofta var det ett dis över området.

Den tunga industrin präglar fortfarande landskapet.
Den tunga industrin präglar fortfarande landskapet.

Idag är det annorlunda. Den tunga industrin har ändrat skepnad och idag finns här flera stora bolag inom bil-, maskin- och elektroindustri samt finmekanisk, kemisk och petrokemisk industri.

Den gamla gasometern i Oberhausen hyser numera olika utställningar.
Den gamla gasometern i Oberhausen hyser numera olika utställningar.

Dagbrott och maskiner har på vissa platser omvandlats till kulturmonument.