DELA

Europa idag har tidigare skrivit om landgränser som numera bara finns på kartan, och här kommer ytterligare ett exempel. Bilden ovan visar landgränsen mellan Litauen och Lettland.

Eftersom båda länderna var en del av Sovjetunionen fanns det aldrig behov av att bygga upp någon särskilt omfattande inre gränskontroll, då de yttre gränserna var så hårt bevakade.

Bilden är tagen vid denna gränsövergång

Muren föll, och drygt 10 år senare påbörjades förhandlingar om EU-inträde. Idag är alla tre baltiska länderna medlemmar i Europeiska unionen, och någon anledning att upprätta gränskontrollerna mellan grannländerna finns således inte. Därför är det bara att glida fram på grusvägarna genom Baltikum.

De baltiska länderna gränsar mot Ryssland, och där finns det däremot en omfattande gränskontroll. Läs mer om det här.