Hem Ett övergivet Sverige

Ett övergivet Sverige

Ett övergivet Sverige finns överallt. Från Drottninggatans trängsel behöver man inte färdas långt utanför Stockholm för att se ett Sverige fullt av övergivna platser. Detta galleri skildrar ett Sverige där platser lämnats, familjer flyttat och jobben försvunnit.

Allt har dock inte varit negativt. Vi ser stora sjukhuskomplex som vårdat mängder av patienter som klassats som kroniskt sjuka, men kan idag botas enkelt med läkemedel.

Militära lämningar intresserar många. Sverige var världsledande i att bygga skyddsrum. I otaliga berg fanns lager för krigsmaterial. Det kallades totalförsvaret. Vissa menar att anläggningarna har övergivits i takt med att världen blivit fredligare, medan andra hävdar stora risker med ett avvecklat försvar.

I detta galleri tittar vi på ett övergivet Sverige och platser så som Norrfly mentalsjukhus, krutfabriken i Tyfors och övergivna lägenheter från miljonprogrammets glansdagar. Galleriet fylls kontinuerligt på.