Hem Besvarade frågor Samma promillegräns för alla?

Samma promillegräns för alla?

DELA

Min fråga gäller promillehalt om man befinner sig i ett land med en annan promillegräns än i Sverige, räknas då den promillehalt från det land där ditt körkort är utfärdat. Detta kom upp i en diskussion.


Hur hög den tillåtna promillehalten är avgörs alltid av det landet du befinner dig, oavsett var körkortet är utfärdat. Gäster och turister i ett land följer alltså alltid landets lagar och inte hemlandets.